Masterprogram

Tre masterprogram

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen kan du välja mellan tre masterprogram:

Inom inriktningen Litteraturvetenskap finns möjligheten att specialisera sig mot förlagskunskap. Läs foldern Litteraturvetenskap med inriktning på förlagskunskap.
Masterprogrammet ger dig en gedigen utbildning med både teoretiska och praktiska inslag. Under utbildningen kan du välja bland ett stort antal kurser från fakultetens utbud och institutionens eget utbud. Under det andra året kan du också välja att göra praktik vid företag, organisationer eller myndigheter.

För masterprogrammet med inriktning på litteraturvetenskap eller retorik läser du under första terminen den obligatoriska kursen Litteraturvetenskaplig teori och metod eller Retorikvetenskaplig teori och metod. Därefter rekommenderar institutionen starkt att du även söker kursen Aktuell litteraturvetenskaplig forskning, alternativt Aktuell retorikvetenskaplig forskning, som är uppsatsförberedande och ger en bra grund att stå på inför resten av programmet.

Magister- och masterexamen

Du har möjlighet att välja mellan en ettårig magisterutbildning (60 hp) och en tvåårig masterutbildning (120 hp). Utbildningen leder alltså antingen till en magister- eller en masterexamen. Har du redan en magisterexamen kan du välja en ettårig påbyggnadsutbildning för masterexamen. Det ettåriga magisterprogrammet innebär att du läser 30 hp kurser, samt skriver en magisteruppsats på 30 hp. Det tvååriga programmet innehåller ett uppsatsarbete på 45 hp och 75 hp kurser.

Både magister- och masterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Senast uppdaterad: 2021-03-04