Program

Litteraturvetenskapliga institutionen erbjuder ett flertal program på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation och Liberal Arts-programmet är program på grundnivå. Våra Masterprogram är program på avancerad nivå.

Program i samarbete

Tillsammans med Institutionen för Nordiska språk ansvarar Litteraturvetenskapliga institutionen för utbildningen i ämnet Svenska på Lärarprogrammet och Ämnes-lärarprogrammet vid Uppsala universitet.