Möt Elinor Ahlborn

Sysselsättning

Redaktör och producent på SVT.

Vad läste du vid Litteraturvetenskapliga institutionen, och när?

Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation, ht 2012–ht 2014.

Hur var det att läsa programmet? Har du något särskilt minne från studietiden som du vill dela med dig av?

Jag tyckte det var skoj och brett humanistiskt bildande. Väldigt varierade kurser vilket gav alla möjliga kunskaper och insikter, både praktiskt och teoretiskt.

Jag kommer ihåg examinationstalet, där man var tvungen att hålla tal om vad som helst för 70 personer – och göra det riktigt slagkraftigt dessutom. Det blev ett ämnesmässigt potpurri. Någon argumenterade för sitt favoritgodis, någon saknade en död förälder och jag höll ett satiriskt hyllningstal till Berlusconi som just hade förlovat sig. Gemensamt för alla talhållare var dock den branta uppåtkurvan. På bara veckor hade alla blivit ofantligt mycket bättre på att både skriva tal och på att hålla dem utan att publiken började skruva på sig och pilla på mobilen. Det var fascinerande att inse att man inte föds som en antingen naturlig inför folk-pratare eller som ett lost case som helst ska låta bli.

På vilket sätt har din utbildning varit användbar för ditt yrkesliv?

Jag har jobbat med både skriverier och tv-produktion, och skulle säga att klassisk retorik kan komma till nytta i båda former av gestaltning. Som kulturjournalist har det heller inte varit dumt att ha en överblick över antika greker och ha litteraturhistoriska storverk i bakhuvudet. Men allra mest skulle jag säga att utbildningen ger ett lite svårinringat analytiskt tänk som man har nytta av hela tiden på alla möjliga sätt.

Möt Madelene Andersson

Sysselsättning

Seniorkoordinator på Bonnier Rights.

Vad och när läste du vid Litteraturvetenskapliga institutionen?

På Masterprogrammet i litteraturvetenskap ht 2015–vt 2017.

Hur var det att läsa programmet? Har du något särskilt minne från studietiden som du vill dela med dig av?

Det var fantastiskt att läsa litteraturvetenskap i Uppsala. Eftersom Uppsala är min hemstad var det dessa lokaler som jag hade längtat till när jag funderade över framtiden, men det var inte förrän efter min kandidat som jag äntligen kom hem.

Förutom alla briljanta studiekamrater (där många senare har dykt upp i branschsammanhang!) och inspirerande lektorer så var det själva bredden av kursutbudet som imponerade på mig. Och man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda: vem kunde veta att ekodeckare, naturromantik och miljöfilosofi skulle bli trendigt och stå högst upp på alla förläggares önskelistor? Definitivt inte jag, när jag läste ekokritik och älskade det, men funderade på när jag någonsin skulle ha praktisk nytta av min nyvunna kunskap. Oj, så fel jag hade.

På vilket sätt har din utbildning varit användbar för ditt yrkesliv?

Utbildningen var helt central för att jag alls har ett yrkesliv. Först och främst för att det öppnade mina ögon för hur många olika saker man faktiskt kan göra inom förlagsbranschen, men också för att praktikdelen av programmet gav mig mitt första jobb. Jag fick praktik på Wahlström & Widstrand vintern 2016–2017, och när agenturen Bonnier Rights sökte efter en ny koordinator fick jag komma på intervju. Utan praktiken hade jag aldrig fått den öppningen. Utan utbildningen hade jag inte haft en aning om vad en litterär agentur gör, vilket minst sagt hade gjort arbetsintervjun klurigare.

Möt Elin Eirefelt

Sysselsättning

Förlagsassistent på Lilla Piratförlaget.

Vad läste du vid Litteraturvetenskapliga institutionen, och när?

Kandidatprogram i litterär och retorisk kommunikation 2011–2014.

Hur var det att läsa programmet? Har du något särskilt minne av studietiden som du vill dela med dig av?

Det var fantastiskt roligt! Har sällan känt mig så smart som under seminarierna vi hade - man får verkligen chansen att öva upp sitt analytiska tänkande. Jag uppskattade också variationen i programmet väldigt mycket, jag hade kurser i allt från praktiskt talande och en kurs helt inriktad på Shakespeare till en kurs om litterär kommunikation där vi fick chansen att intervjua och göra studiebesök hos bland annat bokförlag, litteraturkritiker och författare. Att dessutom få ägna så mycket tid åt att bara läsa och diskutera böcker var såklart otroligt drömmigt.

På vilket sätt har din utbildning varit användbar i ditt yrkesliv?

På många sätt! Det största är kanske att utbildningen gjorde att jag kom på vad jag ville ägna mitt liv åt - att arbeta på bokförlag. Jag visste att jag ville jobba med litteratur på något sätt, men tanken på förlag hade inte slagit mig förrän jag började på programmet. Dessutom ger retoriken och litteraturvetenskapen i kombination en otrolig allmänbildning som jag är övertygad om är till nytta oavsett vad man arbetar med.

Möt Hanna Midfjäll

Sysselsättning

Press- och opinionsansvarig vid Studieförbunden (intresse- och branschorganisation för folkbildningsfrågor).

Vad och när läste du vid Litteraturvetenskapliga institutionen?

Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation ht 2011–vt 2014.

Hur var det att läsa programmet? Har du något särskilt minne från studietiden som du vill dela med dig av?

Det är kombinationen av minnen: Maskinkaffet från Matikum, slutet av ett tvåtimmarsseminarium när vi analyserat sönder Burke och applicerat hans teorier på diverse texter, hur vi satt där under kort men djupsinnig tystnad efter att någon precis kläckt ur sig en livsförändrande analys som fick alla synapserna att explodera i huvudet. Det går verkligen inte att beskriva den intellektuella njutningen och meningsfullheten som det gav att knata till och från Engelska Parken dagligen. Vi var också en sådan fantastiskt fin studiegrupp! Var så otroligt roligt att se hur stor utvecklingen blev hos alla efter de tre åren, hur alla hittade sitt personliga uttryck och blev skarpare i både tal som skrift. Varje seminarium utmanade mitt sätt att tänka på flera fundamentala nivåer, och på det gav konkreta kommunikationsverktyg och analysmetoder väsentliga för det kommande yrkeslivet inom kommunikationsbranschen. Studietiden vid Litteraturvetenskapliga institutionen gav mig livets bästa huvudvärk efter seminarierna: Kaffehög och smartbakis.

På vilket sätt har din utbildning varit användbar för ditt yrkesliv?

Utan kandidatprogrammet hade jag inte blivit kvalificerad retoriker och kommunikationsstrateg som jag numera är. Programmet har gett mig fördjupade kunskaper i, och verktyg för, att driva opinionskommunikation, analysera kommunikationstrender och politiska kommunikationsklimat samt inblick i hur en sprider övertygande och lyckade kampanjer till anpassade målgrupper.

Möt Mats O Svensson

Sysselsättning

Redaktör för tidskriften Vagant och fristående kritiker.

Vad och när läste du vid Litteraturvetenskapliga institutionen?

Retorisk och litterär kommunikation ht 2009–ht 2012, Master i litteraturvetenskap ht 2013–vt 2015.

Hur var det att läsa litteratur och retorik här? Har du något särskilt minne från studietiden som du vill dela med dig av?

Uppsala var generellt en bra studieort, och på den litteraturvetenskapliga institutionen hittade jag min plats. Mina år där var stimulerande. Det var verkligen ett fantastiskt privilegium att komma i kontakt med alla kunniga, bildade doktorander, docenter och professorer på institutioner, liksom att få så mycket tid att läsa, tänka och skriva, och framförallt kunna pröva tankar och idéers bäringskraft på seminarium och i essäer. Många minnen är centrerade kring umgänget i studentföreningen Litteraterna och den tidskrift jag var med och drev under några år. Men det finns också speciella och kära minnen kopplade till läsning, det är svårt att glömma de två febriga dagar då jag låste in mig i mitt studentrum och sträckläste Dostojevskijs Brott och straff.

På vilket sätt har din utbildning varit användbar för ditt yrkesliv?

Det är en svår fråga. Studierna i retorik och litteratur gjorde mig onekligen till en bättre läsare, och därifrån stammar fler egenskaper som är nyttiga, innanför yrkeslivet, men också utanför. Utbildningen gav mig en stabilare bildningsgrund att stå på, och inte minst självförtroendet att själv våga skriva och ta plats på det fält vi kallar det litterära. Men utbildning gav mig också konkreta saker: som praktikplatsen på Vagant, vilken senare ledde till en plats i den skandinaviska redaktionen.

Möt Karin Tennemar

Sysselsättning

Kommunikationsansvarig på Clowner utan Gränser.

Vad och när läste du vid Litteraturvetenskapliga institutionen?

Jag läste kandidatprogrammet i Retorisk och litterär kommunikation 2011–2014.

Hur var det att läsa programmet? Har du något särskilt minne från studietiden som du vill dela med dig av?

Jag trivdes från första stund på institutionen och tyckte verkligen om utbildningen. Så klart var vissa delar roligare än andra. Jag njöt exempelvis mer av att läsa och diskutera Maken av Gun-Britt Sundström och att träna mitt kreativt skrivande än jag gjorde av att behöva lära mig hexameter, men det var också charmen med utbildningen, den enorma bredden. Det finns verkligen något för alla!

Mitt allra starkaste, och faktiskt stoltaste, minne är nog när vi fick hålla vårt avslutningstal i retorikkursen. Nervositeten innan var inte nådig men jag klarade det! I den stunden gick det upp för mig hur mycket vi alla verkligen hade lärt oss och utvecklats. 

På vilket sätt har din utbildning varit användbar för ditt yrkesliv?

Att arbeta inom ideella sektorn, som jag gör idag, innebär ofta att resurserna är knappa och att du måste kunna lite av mycket i din arbetsroll. Och det är verkligen något som kurserna inom Retorisk och litterär kommunikation förberedde mig för. Jag är glad att jag gick en utbildning som är av det bredare slaget snarare än att djupdyka i ett specifikt och smalare ämne. Det ledde till att jag hade fler valmöjligheter när jag sen skulle söka arbete inom kommunikationsbranschen. Sen tror jag just att retorik är ett ämne som alla har nytta av att läsa! Att känna mig trygg att tala framför människor har gjort både mitt yrkes- och privatliv lättare så många gånger.