Forskarutbildning

Litteraturvetenskap

Allmänt

Forskarutbildningen i litteraturvetenskap är fyraårig. Utlysning av doktorandplatser sker via universitetets hemsida.

Studieplan och information om ansökan

Retorik

Allmänt

Forskarutbildningen i retorik är fyraårig. Utlysning av doktorandplatser sker via universitetets hemsida.

Studieplan och information om ansökan

Kontaktperson

Kontaktperson är studierektor för forskarutbildningen.

Antagna doktorander

Antagna doktorander hittar information och kursutbud under Student/Forskarutbildning.