Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

Under termin 5 (eller termin 6) på kandidatprogrammet har du möjlighet att bredda dina studier med praktik, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och valfria kurser.

Praktik

Det finns två alternativ för praktik: 7,5 hp, vilket innebär 5 veckors praktik, och 15 hp som omfattar 10 veckor. Behörig att ta en praktikkurs är den som har läst Retorik A+B och Litteraturvetenskap A+B (120 hp) inom Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation.

Som student ordnar du själv praktikplats på en för utbildningen relevant arbetsplats, t.ex. bokförlag, informations- eller reklambyrå, retorikkonsultfirma, tidningsredaktion, radio- eller tv-redaktion, teater o.s.v. Det är även möjligt att praktisera utomlands om du själv hittar en VFU-plats. Du kan gärna bolla idéer med eller ställa frågor till studievägledaren på institutionen om hur man ansöker om praktik.

Överenskommelse

Den verksamhetsförlagda utbildningen måste godkännas av programansvarig. En "Överenskommelse om verksamhetsförlagd utbildning" upprättas genom att en blankett fylls i av studenten, handledaren vid praktikplatsen och programansvarig vid institutionen. Blanketten hämtas hos studievägledaren på institutionen.

Examination

När överenskommelsen är undertecknad och klar blir du registrerad på en "Praktikkurs" (antingen 7,5 hp eller 15 hp). För att få ett resultat godkänt på kursen ska du efter praktiken lämna in en skriftlig redogörelse till program-
ansvarig på institutionen. När den är godkänd och institutionen har fått in ett intyg från praktikplatsen, får du dina poäng registrerade. Kursen kan ge högst Godkänt betyg. Se Instruktioner för skriftlig redogörelse.

Valfria kurser termin 5 eller 6

Du hittar dessa på sidan Valbara och fristående C-kurser.