Forskarutbildningskurser

Fakultetsgemensamma kurser

HT 2020

VT 2021

  • Professional Training in the Arts and Humanities.
    Januari 2021–juli 2021
    Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander.
    Kontaktperson: Thomas Karlsohn, Inst. för idé- och lärdomshistoria.

Institutionskurser

Kontakta studierektor för forskarutbildningen Anna Williams för mer information.