Masterprogram

Under det andra året på Masterprogrammet i humaniora och Masterprogrammet i skandinavistik har du möjlighet kombinera dina masterkurser med praktik, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU), läs mer i studie- och utbildnings-
planerna
.
 

Studie- och utbildningsplaner

Masterprogram i humaniora

Masterprogram i Skandinavistitk

Praktik

Det finns två alternativ för praktik: 7,5 hp, vilket innebär 5 veckors praktik, och 15 hp som omfattar 10 veckor. Behörig att ta en praktikkurs är den som har läst 60 hp inom ett av de ovan nämnda masterprogrammen.

Som student ansöker du själv om praktikplats på en arbetsplats som anknyter till utbildningen. Det är dina individuella ämnesstudier som ska styra inom vilken bransch du söker praktik. Det är även möjligt att praktisera utomlands om du själv hittar en VFU-plats. Du kan gärna bolla idéer med eller ställa frågor till studievägledaren på institutionen om hur man ansöker om praktik.

Överenskommelse

Den verksamhetsförlagda utbildningen måste godkännas av programansvarig. En ”Överenskommelse om verksamhetsförlagd utbildning” upprättas genom att en blankett fylls i av studenten, handledaren vid praktikplatsen och programansvarig vid institutionen. Blanketten hämtas hos studievägledaren på institutionen.

Examination

När överenskommelsen är undertecknad och klar blir du registrerad på en "Praktikkurs" (antingen 7.5hp eller 15hp). För att få ett resultat godkänt på kursen ska du efter praktiken lämna in en skriftlig redogörelse till programansvarig på institutionen. När den är godkänd och institutionen har fått in ett intyg från praktikplatsen, får du dina poäng registrerade. Kursen kan ge högst Godkänt betyg. Se Instruktioner för skriftlig redogörelse.
 

MasterKurser

Senast uppdaterad: 2021-03-04