PhD and Licentiate Dissertations

Below are listed PhD and licentiate dissertations produced at the department as from 2003. Older dissertations are listed on the pages Doktorsavhandlingar 1970-2002 (in Swedish), and Licentiatavhandlingar 1993-2002 (in Swedish).

The dissertations are listed after year of publication and then for each year in alphabetical order after the name of the author.

 • Licentiate thesis, monograph

  Grahn, Lisa

  Kvinnor och moderskap i Sara Lidmans Jernbaneepos

 • Licentiate thesis, comprehensive summary

  Utgivningen av översättningar på den svenska bokmarknaden 1970–2016

  Rüegg, Jana

 • Doctoral thesis, monograph

  Bengtson, Erik

  The Epistemology of Rhetoric: Plato, Doxa and Post-Truth

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Buhre, Frida

  Speaking Other Times: Hannah Arendt and the Temporality of Politics

  Open access
 • Licentiate thesis, monograph

  Schou Therkildsen, Louise

  Rhetorical formations of European identity: Close readings of constitutive rhetoric within the EU 1973-2014

 • Doctoral thesis, monograph

  Stagnell, Alexander

  The Ambassador's Letter: On the Less Than Nothing of Diplomacy

  Open access
 • Licentiate thesis, monograph

  Berndtsson, Tim

  The Order and the Archive: Masonic Archiving as Idea and Practice in 18th Century Europe

 • Licentiate thesis, monograph

  Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins fangemenskap 2011–2016

  Haglund, Tuva

 • Doctoral thesis, monograph

  Nauwerck, Malin

  A World of Myths: World Literature and Storytelling in Canongate's Myths series

 • Doctoral thesis, monograph

  Sjösvärd, Thomas

  En himmel av sten: Willy Kyrklund och det grekiska

  Open access
 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Berglund, Karl

  Mordens marknad: Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Båth, Katarina

  Ironins skiftningar — jagets förvandlingar: Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Holmqvist, Sam

  Transformationer: 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Johansson, Niclas

  The Narcissus Theme from Fin de Siècle to Psychoanalysis: Crisis of the Modern Self

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Nordberg, Olle

  Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar

  Open access
 • Licentiate thesis, monograph

  Stagnell, Alexander

  The Ambassador's letter: On Diplomacy as Ideological State Apparatus

 • Licentiate thesis, monograph

  Buhre, Frida

  Speaking the Anachronisms: Arendt, Politics, Temporality

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Dahlern, Tanja von

  Moving Images of Literature: Transformations of Literature in Contemporary Video and Film Installation Art

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Löfgren, Ingeborg

  Interpretive Skepticism: Stanley Cavell, New Criticism, and Literary Interpretation

  Open access
 • Licentiate thesis, monograph

  Holmqvist, Moa

  Könsväxlingar: Nedslag i svensk translitteraturhistoria 1800-1900: Lars Molin/Lasse-Maja och Aurora Ljungstedt/Claude Gerard

 • Doctoral thesis, monograph

  Lind, Peter

  "Strunt alt hvad du orerar": Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden

  Open access
 • Licentiate thesis, monograph

  Nöjesläsare och analytiska texttolkare

  Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar Nordberg, Olle

  Open access
 • Licentiate thesis, monograph

  Sjösvärd, Thomas

  Cypressens dubbla skugga: Willy Kyrklund och det grekiska

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Hedberg, Andreas

  En strid för det som borde vara: Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891–1895

  Open access
 • Licentiate thesis, monograph

  Johansson, Niclas

  In Memory of Narcissus: Aspects of the Late-Modern Subject in the Narcissus Theme 1890-1930

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Österholm, Maria Margareta

  Ett flicklaboratorium i valda bitar: Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005

 • Doctoral thesis, monograph

  Areskoug, Linn

  Den svenske mannens gränsland: Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Borg, Alexandra

  En vildmark av sten: Stockholm i litteraturen 1897–1916

 • Doctoral thesis, monograph

  Mattsson, Annie

  Komediant och riksförrädare: Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Slyk, Magdalena

  "VEM är jag?": Det lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers författarskap

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Alexandersson, Pär

  Konsten att avstå: Framställningar av åldrande och visdom i västeuropeisk litteratur från Cicero till Fredrika Bremer

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Järnegard, Styrbjörn

  En konstnärs rätta namn det är hans verk: Orienten, pilgrimen och den svenska poesin i Verner von Heidenstams Vallfart och vandringsår

 • Doctoral thesis, monograph

  Lindén, Axel

  Förnimmelser: En fenomenologisk analys av Herman Bangs författarskap

 • Doctoral thesis, monograph

  Qvarnström, Sofi

  Motståndets berättelser: Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget

 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Rimm, Anna-Maria

  Elsa Fougt, Kungl. boktryckare: Aktör i det litterära systemet ca 1780-1810

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Lindhé, Cecilia

  Visuella vändningar: Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst

 • Doctoral thesis, monograph

  Sabzevari, Hanif

  Varför tiger du?: Expositionen i sju enaktare av August Strindberg

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Schmidl, Helen

  Från vildmark till grön ängel: Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass

  Open access
 • Licentiate thesis, monograph

  Nation, manlighet och modernitet i Sven Lidmans Stensborg, Thure-Gabriel Silfverstååhl och Köpmän och krigare

  Areskoug, Linn

 • Doctoral thesis, monograph

  Furuland, Gunnel

  Romanen som vardagsvara: Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier

 • Doctoral thesis, monograph

  Lönngren, Ann-Sofie

  Att röra en värld: en queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August Strindberg

 • Doctoral thesis, monograph

  Söderholm, Gundel

  Svea: En litterär kalender 1844-1907

 • Doctoral thesis, monograph

  Wallheim, Henrik

  En underbar berättelse om ridderliga äventyr: V.F. Palmblad och den romantiska romanen

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Warnqvist, Åsa

  Poesifloden: Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976–1995

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Andersson, Daniel

  The Nothing That Is: The Structure of Consciousness in the Poetry of Wallace Stevens

 • Doctoral thesis, monograph

  Ekblad, Sigrid

  Författaren: En studie i litteraturvetenskaplig argumentation med analyser av August Strindbergs I havsbandet som exempel

 • Doctoral thesis, monograph

  Kriström, AnnaKarin

  ”De gränslösa böckerna”: Allålderslitteratur i Sverige under 1960- och 1970-talen, med studier i Hans Alfredsons och Barbro Lindgrens tidiga författarskap

 • Doctoral thesis, monograph

  Määttä, Jerry

  Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950–1968

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Wersäll, Margareta

  Fattighusliv i ensamhetsslott: Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Wistrand, Birgitta

  Elin Wägner i 1920-talet: Rörelseintellektuell och internationalist

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Andersdotter, AnnSofi

  Det mörka våldet: Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

 • Doctoral thesis, monograph

  Nordlund, Anna

  Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891–1996

 • Doctoral thesis, monograph

  Petri, Sten Magnus

  “Blås upp vind och gunga bölja...”: August Strindbergs sagospel Lycko-Pers resa, Himmelrikets nycklar, Abu Casems tofflor samt Svanevit. Sago- och sägenmotiv, narrativa grundmönster och mytisk initiationssymbolik

 • Doctoral thesis, monograph

  Pirholt, Mattias

  Ett språk, ett spår: En studie i Birgitta Trotzigs författarskap

 • Doctoral thesis, monograph

  Björklund, Jenny

  Hoppets lyrik: Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen – Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

 • Doctoral thesis, monograph

  Gunder, Anna

  Hyperworks: On Digital Literature and Computer Games

 • Doctoral thesis, monograph

  Henrikson, Paula

  Dramatikern Stagnelius

 • Licentiate thesis, monograph

  Att överskrida utan att överge

  Modernitet och intermedialitet i Kerstin Ekmans En stad av ljus och Händelser vid vatten Lindhé, Cecilia

 • Licentiate thesis, monograph

  Raketsommar

  Science fiction i Sverige 1951-1956 Määttä, Jerry

 • Doctoral thesis, monograph

  Viklund, Jon

  Ett vidunder i sitt sekel: Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska prosa 1815-1851

 • Doctoral thesis, monograph

  Graeske, Caroline

  Bortom ödelandet: En studie i Stina Aronsons författarskap

 • Licentiate thesis, monograph

  Warnqvist, Åsa

  Hc.03: En kvantitativ studie av lyrikutgivningen i Sverige 1976–1995

 • Doctoral thesis, monograph

  Wennerström Wohrne, Maria

  Att översätta världen: Kommunikation och subversivt ärende i Henri Michaux' Voyage en Grande Garabagne