Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande.

sammansättning

Prefekt

Patrik Mehrens

Lärarrepresentanter (ordinarie)

Lärarrepresentanter (suppleanter)

Representanter för TA-personal

Sebastian Hanold

Doktorandrepresentanter

Lisa Grahn (ordinarie), Jules Kielmann (suppleant)

Studeranderepresentanter (ordinarie)

  • Daniella Lillhannus
  • Caroline Bergström

Studeranderepresentanter (suppleanter)

  • Elin Sandelin
  • Ina Jergeby
  • Jenny Björk

Styrelseprotokoll

Senast uppdaterad: 2021-06-14