Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande.

sammansättning

Prefekt

Patrik Mehrens

Lärarrepresentanter (ordinarie)

Lärarrepresentanter (suppleanter)

Representanter för TA-personal

Kristin Sverredal

Doktorandrepresentanter

Jules Kielmann (ordinarie), Casper Virkkula (suppleant)

Studeranderepresentanter (ordinarie)

  • Karl Fredrik Olsson
  • Anna Gottberg

Studeranderepresentanter (suppleanter)

  • Vera Maria Olsson
  • Evan Shokor Qasim
  • Ellinor Ljung

Styrelseprotokoll