Frans Lundgren och Peter Josephson: Metod i humanistisk forskning? (Rubrik publiceras inom kort.)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Meddelas inom kort.
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Seminarium

Högre seminarium i retorik

Frans Lundgren, som är docent i idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och Peter Josephson, som är lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola, inleder ett samtal om metodens roll i humanistisk forskning. En utförligare presentation publiceras inom kort.

Ordf: Lindqvist