Karin Sennefelt: "'Vrider sig som en mask': konvulsioner från ortodox sanning till radikal praktik, 1650–1750"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Karin Sennefelt är professor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Abstract:
Under 1600-talets slut och 1700-talets början förändrades synen på skakningar och konvulsioner som religiöst uttryck. Från att ha varit ett accepterat inslag i lutherska exstatiska upplevelser blev det istället ett tecken på religiös avvikelse eller vantro. I föredraget diskuteras den här processen av radikalisering och feminisering, och hur denna utveckling förhöll sig till uppfattningar om hur den helige Ande verkade inom kroppen och den enskildes personliga agens.

Ordf.: Fischer