Lisa Källström: (Rubrik publiceras inom kort.)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Seminarium

Högre seminarium i retorik

Presentation publiceras inom kort.

Ordf: Lindqvist