”Modern och hemmet"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap: TEMA HEM

Margaretha Fahlgren, Lisa Grahn, Jana Rüegg och Anna Williams inom forskargruppen Genus presenterar pågående forskning inom ramen för institutionens TEMA HEM.

Mer information följer.

Ordf.: Anna Williams