Karolina Enquist: "Om poetiskt förnuft"

Gästföreläsning – Avd. för retorik

Karolina Enquist, Stockholms universitet: "Om poetiskt förnuft"


Ordf.: Rosengren och Fischer