Planeringsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (ID 990 722 0914)
  • Webbsida
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap och retorik

Utvärdering av seminarieverksamhetens struktur och uppläggning läsåret 2019/20. Planering för läsåret 2020/21.

Ordf.: Williams

Seminariet hålls via Zoom. Anslut via den här länken eller via mötets ID 990 722 0914.