Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2020

  • Datum: –18.00
  • Plats: Mötet hålls via Zoom (ID 187 629 583)
  • Webbsida
  • Arrangör: Svenska litteratursällskapet och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Jon Viklund
  • Sammanträde

Gästföreläsare – Jørgen Bruhn

Svenska Litteratursällskapet håller årsmöte. På grund av den rådande situationen hålls mötet digitalt via mötesverktyget Zoom. Delta i mötet genom att klicka på följande länk eller via mötets ID 187 629 583. Ordförande och sekreterare kommer att vara på plats i tidigare aviserad sal 6-0031, Engelska parken, Humanistiskt centrum. Den medlem som vill delta i mötet men inte har möjlighet att delta digitalt är välkommen att kontakta sällskapets sekreterare, så bereder vi tillträde till lokalen. Den planerade efterföljande middagen utgår.

Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Jørgen Bruhn, prof. vid Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet, på temat "Intermedial ekokritik": "I denna presentation vill jag skissera en ekokritisk position där grundläggande idéer i nyare ekofilosofi och ekokritik kombineras och förstärks med intermediala perspektiv. Positionens analytiska perspektiv, som bland annat möjliggör jämförelser mellan medier, diskuteras med exempel från nordisk film, litteratur och konst."

Arrangemanget genomförs i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen och är öppet för alla intresserade.

Välkomna!

Ytterligare information

Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2020