(FLYTTAT) Konferens – Havoc and Healing

Insights into Human Action in Tolstoy and Dostoevsky

(OBS! Framflyttat till 12–13 oktober)

Här i huset anordnas to 26 mars och fre 27 mars 2020 en internationell konferens om Tolstoj och Dostojevskij med fokus på vad deras verk kan lära oss om människans tendens till destruktivt beteende både individuellt (såsom vid mordet i Bröderna Karamazov) och kollektivt (såsom under Napoleonkrigen i Krig och fred). 

Konferensen anordnas informellt i den meningen att ingen konferensavgift utgår och alla är välkomna att komma och gå på evenemangen enligt eget val och utan förhandsanmälan. Deltagare genomgående är ett tjugotal forskare – från doktorander till professorer – från Ryssland, Finland, Sverige, Ungern, Tyskland, Israel, USA och Kanada.

Torsdagen den 26 mars ägnas till största del Krig och fred – således en utmärkt fortsättning på det lässtråk som inst:s doktorander deltog i våren 2019. Fredagen den 27 mars står Bröderna Karamazov i centrum men också jämförelser mellan Dostojevskij och Tolstoj. Vid varje föredrag reserveras en tredjedel av tiden för diskussion. Programmet finns på konferensens hemsida.

Att vänta är framställningar som är såväl vetenskapligt som mänskligt angelägna – och i metodhänseende belysande exempel på hur litteraturvetenskapliga resonemang drivs i länder och kulturer som vi inte regelbundet har kontakt med.