Forskningspresentationer

Högre seminariet i retorik

Seminarium där retorikkollegiet presenterar pågående forskning

Ordf.: Rosengren och Fischer