Forskningspresentationer – Avd. för retorik

Högre seminariet i retorik

Seminarium där retorikkollegiet presenterar pågående forskning


Ordf.: Rosengren och Fischer