Lisa Grahn – Licentiatseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Licentiatseminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Lisa Grahn lägger fram sin licentiatavhandling Kvinnor och moderskap i Sara Lidmans Jernbaneepos. Opponent är TD Lina Sjöberg, Uppsala universitet. I betygsnämnden ingår förutom opponenten FD AnnaCarin Billing och docent Jon Viklund.

Licentiatavhandlingen kan rekvireras via mejl fr.o.m. den 13 februari eller kopieras i personalkorridoren.

Ordf.: Williams.

Postseminarium i anslutning till seminariet.


Presentation
I min licentiatavhandling undersöker jag skildringen av moderskap i Sara Lidmans Jernbaneepos (1977–1999), en romanserie i sju delar. I centrum för sviten står ett stort manligt kodat modernitetsprojekt – att ta järnvägen till Västerbotten. Licentiatavhandlingen fokuserar på de kvinnliga berättelser som också skapar historien, och hur upplevelser av sexualitet, graviditet och modrande arbete skildras. Genom att skilja på moderskap som en patriarkal institution och modrande som en kvinnocentrerad praktik, och genom att använda begreppet matrilinjära narrativ, belyser licentiatavhandlingen modersgestaltens agens och egna berättelse, till skillnad från de narrativ som traditionellt funnits kring moderskap. På så sätt undersöks modrande som en potentiellt frigörande och gränsöverskridande upplevelse, vilket är tidigare ouppmärksammade sidor av Lidmans författarskap.