Marcia Sá Cavalcante Schuback: "Den politiska och kulturella situationen i Brasilien"

Högre seminariet i retorik

Marcia Sá Cavalcante Schuback, Södertörns högskola, talar om den politiska och kulturella situationen i Brasilien

Ordf.: Rosengren och Fischer