Litteratur och genus

Den genusorienterade och feministiska litteraturforskningen är etablerad i Uppsala sedan 1960-talet och samlar idag en rad inriktningar. Forskningen rör bland annat litteraturens gestaltning av kön och identitet, självbiografi och biografi, retorik, queerperspektiv, barn- och ungdomslitteratur, förlags- och mediestudier samt författares socialhistoria.
(Bild: Karin Westman Berg på cykel)