Empiriska läsarundersökningar

Genom empiriska läsarundersökningar vill man ta reda på hur ”vanliga” läsare reagerar på litterära texter. Hur uppfattar de litterära koder, karaktärer, händelseutveckling och moraliska värderingar? Vad betyder det för dem att en berättelse är en uppdiktad fiktion? Hur skiljer sig deras reaktioner från kritikers eller litteraturvetares?

Forskningen kan bygga på föreliggande material, t.ex. litterära chattsidor eller litteraturandelen i nationella prov. Vanligen utförs dock riktad materialinsamling genom att en större grupp läsare får formulera sina reaktioner på utvalda texter, fritt eller som flervalssvar. Man kan då också genomföra experiment, t.ex. genom att låta jämförbara grupper läsa olika varianter av samma text.

Läsarna avidentifieras av integritetsskäl men deras ålder, kön och utbildning kan noteras och jämföras med deras läsarprofiler.

Forskning

Pågående forskning

Tidigare forskning

Forskning på det empiriska området har tidigare bedrivits vid Avdelningen för litteratursociologi eller med inriktning mot litteraturdidaktik. Till de resultat som institutionens forskare då har uppnått hör studier av barns läsning, av läsning i åttonde klass, av tonårsflickors läsning, av skönlitteratur i skola och lärarutbildning, av litteraturdiskussioner på nätet, av litteratur som livskunskap, samt av fiktionsläsningen i internetsamhället.

Kontakt och forskare