Profilområden

Bland institutionens många forskningsområden fungerar en del som profilområden, uppbyggda kring särskilda forskargrupper. Dessa profilområden hålls samman av löpande seminarieserier, gemensamma ansökningar om forskningsmedel och andra långsiktiga kollektiva insatser. Bland tidigare profilområden av detta slag kan nämnas forskning om arbetarrörelsen och språket, IT, berättandet och det litterära systemet, samt den svenska litteraturvetenskapens historia. Aktuella profilområden vid institutionen förtecknas i menyn till vänster (i mobiltelefoner finns menyn högst upp på sidan).

År 2016 startar två forskningsnoder, "Vetenskap, validering, partiella Perspektiv: Kunskapsproduktion bortom normen." och "Mediehistoria 1750-1850". Noderna är gemensamma tvärvetenskapliga projekt med forskare inom historisk-filosofiska fakulteten och studenter på avancerad nivå.