Svenska bilder av Italien

Reselitteratur under Frihetstiden (171972)

Projektbeskrivning

Projektet har sin utgångspunkt i att allt fler svenskar åkte till den italienska halvön under första hälften av 1700-talet. Detta tilltagande intresse nådde sin kulmen med Gustav III:s berömda resa (1783–84) och lämnade viktiga spår i litteraturen. Trots att det var det tidiga 1700-talets resenärer som banade väg för denna viktiga fas i de svensk-italienska kulturella förbindelserna har deras skrifter inte tillägnats något djupare studium. I dessa skrifter förekommer inte enbart beskrivningar av orterna som resenärerna besöker, utan även diskussioner om flera av tidens viktigaste frågor, till exempel uppfattningen om antiken och upplysningstidens reformer. Hur Frihetstidens resenärer uttrycker sina erfarenheter från Italien, med vilka syften och, framför allt, med vilka retoriska strategier, är några av de frågor jag besvarar i detta projekt.

(Illustration: Nuova pianta di Roma by Giambattista Nolli, 1748)

Om projektet

Projektperiod

2013–2016

Finansiering

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.