Masterprogram

Allmänt

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen kan du välja mellan tre masterprogram:

Inom inriktningen mot Litteraturvetenskap finns möjligheten att specialisera sig mot Förlagskunskap.

Masterprogrammet ger dig en gedigen utbildning med både teoretiska och praktiska inslag. Under utbildningen kan du välja bland ett stort antal kurser från fakultetens breda utbud. Under det andra året kan du också välja att göra praktik vid företag, organisationer eller myndigheter.

Som masterstudent har du möjlighet att delta i så kallade forskningsnoder: gemensamma tvärvetenskapliga projekt inom historisk-filosofiska fakulteten som engagerar såväl forskare som studenter på avancerad nivå.

Magister- och masterexamen

Du har möjlighet att välja mellan en ettårig magisterutbildning (60 hp) och en tvåårig masterutbildning (120 hp). Utbildningen leder alltså antingen till en magister- eller en masterexamen. Har du redan en magisterexamen kan du välja en ettårig påbyggnadsutbildning för masterexamen. Det ettåriga magisterprogrammet innebär att du läser 30 hp kurser, samt skriver en magisteruppsats på 30 hp. Det tvååriga programmet innehåller ett uppsatsarbete på 45 hp och 75 hp kurser.

Både magister- och masterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Masterprogram i humaniora, inriktning Litteraturvetenskap

Masterprogram i humaniora, inriktning Retorik

Masterprogram i skandinavistik

Forskningsnoder

Som masterstudent hos oss har du möjlighet att delta i så kallade forskningsnoder: gemensamma tvärvetenskapliga projekt inom historisk-filosofiska fakulteten som engagerar såväl forskare som studenter på avancerad nivå.

År 2016 startar två forskningsnoder, "Vetenskap, validering, partiella perspektiv: Kunskapsproduktion bortom normen." och "Mediehistoria 1750-1850". Kontakta gärna projektansvariga om du har frågor eller är intresserad av att delta.