Litteraturvetenskapliga institutionen

Lärarprogram

Tillsammans med Institutionen för nordiska språk ansvarar Litteratur-vetenskapliga institutionen för utbildningen vid Uppsala universitet i ämnet Svenska på Lärarprogrammet (studenter antagna t.o.m. VT 2011) och Ämneslärarprogrammet (studenter antagna fr.o.m. HT 2011). För fullständiga kursplaner hänvisar vi till Institutionen för nordiska språks programsidor.

Utbudet av valfria litterära delkurser vid Litteraturvetenskapliga institutionen för studenter på Svenska 4 återfinns på sidan Valbara och fristående C-kurser.

Sök till Ämneslärarprogrammet