Litteraturvetenskapliga institutionen

Forskarutbildning

Litteraturvetenskap

Allmänt

Forskarutbildningen i litteraturvetenskap är fyraårig. Utlysning av doktorandplatser sker via universitetets hemsida.

Studieplan och information om ansökan

Retorik

Allmänt

Forskarutbildningen i retorik är fyraårig. Utlysning av doktorandplatser sker via universitetets hemsida.

Studieplan och information om ansökan