Kurser på avancerad nivå

VT 2019

Masterkurs Krig och fred

För masterstudenter utgör seminarieprogrammet Läsfest Krig och fred (januari – mars 2019) del av en kurs på halvfart under VT 2019: Perspektiv på Leo Tolstojs roman Krig och fred (7,5 hp).

Kursen omfattar ytterligare specialseminarier, redovisningsuppgifter och en hemtentamen. Lärare är Torsten Pettersson, Litteraturvetenskapliga institutionen, och Julie Hansen, Institutionen för moderna språk, Slaviska språk. Anmälan till kursen skickas till Torsten Pettersson så snart som möjligt, dock senast fredagen den 30 november kl 15.