Litteraturvetenskapliga institutionen

Forskarutbildningskurser

Vårterminen 2017

Litteraturvetenskap

Fördjupningskurs i allmän litteraturvetenskaplig teori och metod kommer att gå under första halvan av vårterminen. Lärare: Torsten Pettersson och Johan Svedjedal. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Medeltid, Renässans, Barock kommer att gå under andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

För information om läsårets kurser, kontakta Mats Rosengren.

Höstterminen 2016

Fakultetsgemensam kurs

Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Torbjörn Gustafsson Chorell, Inst. för idé- och lärdomshistoria.

Litteraturvetenskap

Klassicism, Upplysning, Romantik kommer att gå under andra halvan av höstterminen. Lärare: Paula Henrikson. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

För information om läsårets kurser, kontakta Mats Rosengren.


Tidigare forskarutbildningskurser