Litteraturvetenskapliga institutionen

Forskarutbildningskurser

Höstterminen 2016

Fakultetsgemensam kurs

Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Torbjörn Gustafsson Chorell, Inst. för idé- och lärdomshistoria.

Litteraturvetenskap

Klassicism, Upplysning, Romantik kommer att gå under andra halvan av höstterminen. Lärare: Paula Henrikson. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

För information om läsårets kurser, kontakta Mats Rosengren.

Vårterminen 2017

Litteraturvetenskap

Fördjupningskurs i allmän litteraturvetenskaplig teori och metod kommer att gå under första halvan av vårterminen. Lärare: Torsten Pettersson och Johan Svedjedal. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Medeltid, Renässans, Barock kommer att gå under andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

För information om läsårets kurser, kontakta Mats Rosengren.


Tidigare forskarutbildningskurser