Litteraturvetenskapliga institutionen

Tidigare forskarutbildningskurser (fr.VT 2015)

Vårterminen 2017

Litteraturvetenskap

 • Fördjupningskurs i allmän litteraturvetenskaplig teori och metod kommer att gå under första halvan av vårterminen. Lärare: Torsten Pettersson och Johan Svedjedal. Kursen är även öppen för masterstudenter.
 • Medeltid, Renässans, Barock kommer att gå under andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

Höstterminen 2016

Fakultetsgemensam kurs

 • Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Torbjörn Gustafsson Chorell, Inst. för idé- och lärdomshistoria.

Litteraturvetenskap

 • Klassicism, Upplysning, Romantik kommer att gå under andra halvan av höstterminen. Lärare: Paula Henrikson. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

Vårterminen 2016

Litteraturvetenskap

Höstterminen 2015

Fakultetsgemensam kurs

 • Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Torbjörn Gustafsson Chorell, Inst. för idé- och lärdomshistoria.

Litteraturvetenskap

 • Realism, modernism kommer att gå under andra halvan av höstterminen med Anna Williams och Margaretha Fahlgren som lärare. Kursen är även öppen för masterstudenter. Kursinformation och läsanvisningar.

Retorik

 • Fördjupningskurs i retorikvetenskaplig teori och metod. Kontaktperson: Mats Rosengren.
 • Retorikhistorisk specialkurs. Kontaktperson: Mats Rosengren.
   

Vårterminen 2015

 • Fördjupningskurs i allmän litteraturvetenskaplig teori och metod ges under första halvan av vt 2015. Lärare: Torsten Pettersson och Johan Svedjedal.
 • Medeltid, Renässans, Barock kommer att gå under andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed.
 • Vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria ges en doktorandkurs i Efterantikt latin. Sista anmälningsdag är 1 mars 2015. Läs mer i dokumentet Efterantikt latin. Schema finns här!


Aktuella forskarutbildningskurser