Forskarutbildningskurser

VT 2019

Litteraturvetenskap

 • Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Thomas Karlsohn, Inst. för idé- och lärdomshistoria.
 • Medeltid, Renässans, Barock
  Andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

 • Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Thomas Karlsohn, Inst. för idé- och lärdomshistoria.

HT 2018

Litteraturvetenskap

 • Professional Training in the Arts and Humanities
  Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Frans Lundgren, Inst. för idé- och lärdomshistoria.
 • Antiken
  Andra halvan av höstterminen. Lärare: Janne Lindqvist. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

 • Professional Training in the Arts and Humanities
  Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Frans Lundgren, Inst. för idé- och lärdomshistoria.