Litteraturvetenskapliga institutionen

Forskarutbildningskurser

Höstterminen 2017

Fakultetsgemensam kurs

  • Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Torbjörn Gustafsson Chorell, Inst. för idé- och lärdomshistoria.
     

Vårterminen 2018

Litteraturvetenskap

Retorik

Tidigare forskarutbildningskurser

Nationella forskarkurser

Nationella forskarkursen i litteraturvetenskap 2017, Uppsala universitet