Forskarutbildningskurser

VT 2019

Litteraturvetenskap

  • Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Thomas Karlsohn, Inst. för idé- och lärdomshistoria.
  • Medeltid, Renässans, Barock
    Andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

  • Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Thomas Karlsohn, Inst. för idé- och lärdomshistoria.