Forskarutbildningskurser HT 2018

Fakultetsgemensam kurs

  • Professional Training in the Arts and Humanities
    Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Frans Lundgren, Inst. för idé- och lärdomshistoria.

Litteraturvetenskap

  • Antiken
    Andra halvan av höstterminen. Lärare: Janne Lindqvist. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

För information om terminens kurser, kontakta Mats Rosengren.

Forskarutbildningskurser VT 2019

Litteraturvetenskap

  • Medeltid, Renässans, Barock
    Andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed. Kursen är även öppen för masterstudenter.

Retorik

För information om terminens kurser, kontakta Mats Rosengren.