Student

Välkommen som student vid Litteraturvetenskapliga institutionen! Här har vi samlat information som du kan ha nytta av under din studietid.

Studier i Norden

Institutionen är med i Nordliks, ett nätverk för student- och läraramobilitet inom Nordplus. Kontaktperson är Paula Henrikson.