Litteraturvetenskapliga institutionen

Campus Engelska parken

Adresser och telefonnummer

Besöksadress
Engelska Parken, Humanistiskt centrum, hus 6, Thunbergsvägen 3P, Uppsala

Postadress
Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefonnummer
018-471 29 50, 018-471 29 47

Kursadministration och studievägledning

  • Ilona Karlsson, 018-471 29 47, rum 6-0039
    Masterprogram i skandinavistik, litteraturkurserna inom Ämneslärarprogrammet i svenska
     
  • Studierektor Anna-Maria Rimm (tillfälligt), 018-471 29 25
    Litteraturvetenskap och Retorik

Prefekt och studierektorer

Administrativ personal

Campus Gotland

Adresser och telefonummer

Besöksadress
Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 VISBY

Postadress
621 67  VISBY

Telefon
0498-10 82 00 (växel, se även nedan)

Kursadministration och studievägledare