Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande.

sammansättning

Prefekt

Patrik Mehrens

Lärarrepresentanter (ordinarie)

Lärarrepresentanter (suppleanter)

Representanter för TA-personal

Under tillsättning

Doktorandrepresentanter

Jules Kielmann (ordinarie), Casper Virkkula (suppleant)

Studeranderepresentanter (ordinarie)

  • Amanda Alvmo
  • Sofia Lindström
  • Beatrice Erkers

Studeranderepresentanter (suppleanter)

  • Johanna Färlin
  • Martina Edström
  • Cecilia Hamberg

Styrelseprotokoll