Litteraturvetenskapliga institutionen

Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande.

sammansättning

Prefekt

Patrik Mehrens

Lärarrepresentanter (ordinarie)

Lärarrepresentanter (suppleanter)

Representanter för TA-personal

Eva Rosendal Jansson (ordinarie), Elin Löfgren (suppleant)

Doktorandrepresentanter

Erik Bengtson (ordinarie), Tuva Haglund (suppleant)

Studeranderepresentanter (ordinarie)

  • William Bogren
  • Amanda Notrica
  • Lilly Torkelsdotter

Studeranderepresentanter (suppleanter)

  • Kristofer Bohlin
  • Niklas Koserius
  • Saskia Rubensson

Styrelseprotokoll