Litteraturvetenskapliga institutionen

Tre doktorandtjänster utlysta. Sista ansökningsdag 31 mars och 8 april

2016-04-06

Tre doktorandtjänster utlysta: en med inriktning mot litterära minnespraktiker, en med inriktning mot forskningsprogrammet Engaging Vulnerability och en i litterturvetenskap med inriktning mot ämnesdidaktik. Sista ansökningsdag för de två första är 8 april, och för sistnämnda 31 mars.

Nyheter