Litteraturvetenskapliga institutionen

Samseminarium med Konstvetenskapliga institutionen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Konstvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Lokalen)

Samseminarium med Konstvetenskapliga institutionen om kvantitativa metoder, med inledning av Johan Svedjedal

Ordf.: Svedjedal