Litteraturvetenskapliga institutionen

Tuva Haglund – Licentiatseminarium

  • Datum: 2018-04-19 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Licentiatseminarium

Tuva Haglund lägger fram sin licentiatavhandling om häxflickor och läskulturer i Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens Engelsforstrilogi.

Opponent: docent Maria Lindgren Leavenworth, Umeå universitet.

Avhandlingen finns utlagd på institutionen fr.o.m. 1 mars men kan även rekvireras digitalt från Tuva Haglund. Postseminarium.

Ordf.: Williams