Litteraturvetenskapliga institutionen

Symposium – Tanke, dikt, handling

  • Datum: 2018-02-16 kl 09:45 17:00
  • Plats: Se symposiets hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Se symposiets hemsida
  • Kontaktperson: Se symposiets hemsida/See symposium homepage
  • Konferens

Sara Lidmans litteratur och verkan i världen

Se symposiets hemsida för fullständig information

Symposium – Tanke, dikt, handling