Litteraturvetenskapliga institutionen

Linda Haverty Rugg: "Ekokritiska perspektiv på 1700-talet"

  • Datum: 2018-03-01 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala och genusseminariet, Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala i samarbete med genusseminariet, Litteraturvetenskapliga institutionen

(OBS! Dagen)

Professor Linda Haverty Rugg, skandinavistik, UC, Berkeley: "Ekokritiska perspektiv på 1700-talet"