Litteraturvetenskapliga institutionen

Diskussion av bidrag till en forskningsantologi om våld

  • Datum: 2017-12-21 kl 15:15 18:00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet – Litteraturvetenskap

(OBS! Sluttid)

Diskussion av artiklar i vardande avsedda för en forskningsantologi som bygger på seminarieserien TEMA VÅLD (lå 2016/17). Textkompendium och ytterligare information skickas ut v. 50 som ”samtliga”-mejl.

Ordf.: Pettersson
 

Program

15.15  Ann Öhrberg: ”’Vara där världen inte är’. Om skildringar av psykisk ohälsa, tid och inspärrning”
Kommentar: Sigrid Schottenius Cullhed

15.45  Linn Areskoug: ”Pedagogiska principer och utmanande undervisning”.
Kommentar: Olle Nordberg

16.15  Olle Nordberg och Torsten Pettersson: ”De fyra liken. Unga svenska läsares reaktioner på en stark våldsskildring”.
Kommentar: Linn Areskoug

16.45  KAFFEPAUS

17.00  Torsten Pettersson: ”Världens kaos och människans omoral. Om deckargenrens tjusning”
Kommentar: Eric Cullhed

17.30  Alexandra Borg: bidrag som skickas ut senare.
Kommentar: Ann-Sofie Lönngren

18.00  AVSLUTNING AV DET ALLMÄNNA SEMINARIET

Kommentatorerna tar i varje enskilt fall 15 minuter i anspråk, så att 15 minuter återstår för allmän seminariediskussion.