Litteraturvetenskapliga institutionen

Ann-Sofie Lönngren: "Makt, myter, materialitet"

  • Datum: 2017-12-13 kl 14:15 15:45
  • Plats: Engelska parken - Eng2-0076
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet – Retorik, tema Sanning

Ann-Sofie Lönngren: "Makt, myter, materialitet. En flerspråkig reflektion över kunskapsproduktionens villkor i tider av politisk turbulens"

Ordf.: Rosengren