Litteraturvetenskapliga institutionen

Ingeborg Löfgren: "Sanning, tolkning och grymhet"

  • Datum: 2017-12-05 kl 15:00 17:00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet – Retorik, tema Sanning

Ingeborg Löfgren: "Sanning, tolkning och grymhet – en läsning av Conant, Rorty och Orwell ur ett vardagsspråkkritiskt perspektiv"

Ordf.: Rosengren