Litteraturvetenskapliga institutionen

Tobias Plebuch: "Stirring the Composer’s Mind"

  • Datum: 2017-12-12 kl 13:15 15:00
  • Plats: - Meddelas senare
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet – Retorik

Tobias Plebuch, Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet: "Stirring the Composer’s Mind: Topoi, Loci Communes, and the Ars Inveniendi in Music History"

Ordf.: Rosengren