Litteraturvetenskapliga institutionen

Malin Nauwerck - Slutventilation

  • Datum: 2017-05-30 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken - Meddelas senare
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteratur

Malin Nauwerck slutventilerar sin avhandling om förlaget Canongate Books och dess transnationella ”Myths series”.

Opponent: Heidi Hansson, Umeå universitet