Litteraturvetenskapliga institutionen

Therese Svensson: "Vithetsnormer i svensk prosa 1900-1940"

Forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna."

Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, presenterar sin doktorsavhandling om bland andra Hjalmar Söderbergs, Selma Lagerlöfs och Karin Boyes författarskap.

Postseminarium