Månadens evenemang med tillhörande presentationer återfinns även i månadsbladet Bulletinen.

Månadens nummer

Tidigare nummer (fr.o.m 2015)

Lägg till evenemang