Litteraturvetenskapliga institutionen

Publikationer av institutionens medarbetare

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Publikationer (ej studentuppsatser) utgivna fr.o.m. 2010 som författats av personer knutna till institutionen och har registrerats i DiVA hittar du i listan nedan. Publikationerna listas efter publikationsår och för varje år efter författarnas efternamn.

Publikationer (ej studentuppsatser) utgivna t.o.m. 2009 som författats av personer knutna till institutionen och som registrerats i DiVA hittar du på den här sidan.

 • Bok

  Bengtsson, Staffan

  Dichtung und Wahrheit als ”Andenken verlorner und verschollener Wagnisse” :Ein Blick auf Goethes Werk aus ursprünglicher Perspektive

  2018.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Ursula K Le Guin trotsade alla konventioner

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Schottenius Cullhed, Sigrid; Malm, Mats

  Reading Late Antiquity

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Schottenius Cullhed, Sigrid; Malm, Mats

  Introduction

  Ingår i Reading Late Antiquity, s. 7-14, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, Uppsala 2018-01-27 kl 10:15

  Sjösvärd, Thomas

  En himmel av sten: Willy Kyrklund och det grekiska

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Axelsson, Karl; Flodin, Camilla

  Contemplation or Manipulation? :Aesthetic Perspectives on Nature and Animals from Shaftesbury to Bio-Art

  Ingår i International Yearbook of Aesthetics vol. 19, s. 29-41, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtson, Erik

  The Concept of Doxa in the European Reinvention of Rhetoric

  Ingår i Rhetoric in Europe: Philosophical Issues, Rhetorik in Europa, Band 1, Berlin: Frank & Timme, s. 79-87., s. 79-87, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Bengtson, Erik; Rosengren, Mats

  A Philosophical-Anthropological Case for Cassirer in Rhetoric

  Ingår i Rhetorica - A Journal of the History of Rhetoric, s. 346-365, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtsson, Staffan

  Brev från en vän jag kallar ”min Roußeau” :En typografisk läsning av tre tidiga fragment av Thomas Thorild

  Ingår i Kritik och beundran, s. 222-267, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtsson, Staffan

  The Material Being of Herder’s ’Versuch über das Sein’

  Ingår i Herder’s Essay on Being, 2017.

 • Doktorsavhandling, sammanläggning
  Geijersalen (6-1023), Engelska Parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2017-12-08 kl 13:15

  Berglund, Karl

  Mordens marknad: Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur

 • Bok

  Berglund, Karl

  Död och dagishämtningar :en kvantitativ analys av det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur

  2017.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Karl

  Stieg Larsson blev det svenska deckarundrets största stjärna

  Ingår i Parnass, s. 16-17, 2017.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Karl

  The Space Between :The Usefulness of Semi-Distant Readings and Combined Research Methods in Literary Analysis

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berglund, Karl

  With a Global Market in Mind :Agents, Authors, and the Dissemination of Contemporary Swedish Crime Fiction

  Ingår i Crime Fiction as World Literature, s. 77-89, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berglund, Karl

  Bokanalyser bortom verk och författarauktorisering :Exemplet recensionsutdrag på samtida svenska pocketdeckare

  Ingår i Textkritik som analysmetod, s. 168-188, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Berndtsson, Tim

  Frimureriets medier :Om 1700-talsfrimureriets mediering av hemligheter i tal, handskrift och tryck

  Ingår i Sjuttonhundratal, s. 17-37, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Borg, Alexandra; Hedberg, Andreas; Karlsson, Maria; Määttä, Jerry et al.

  Konstellationer :Festskrift till Anna Williams

  2017.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2017-05-26 kl 13:15

  Båth, Katarina

  Ironins skiftningar — jagets förvandlingar: Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fogelberg Rota, Stefano

  “Fältskräck och mod i drottning Christinas hovbaletter”

  Ingår i Mod i strid och filosofi, s. 85-101, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hedberg, Andreas

  På hembygdens fasta grundval :Platsens betydelse i tre modernitetskritiska författarskap

  Ingår i En annan riktning framåt, s. 77-120, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hedberg, Andreas

  The Knife in the Lemon :Nordic Noir and the Glocalization of Crime Fiction

  Ingår i Crime Fiction as World Literature, s. 13-22, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Heggestad, Eva

  "Ja stormen, den var som lidelsen, som dragit fram över hennes liv" :Aurore Bunge, naturen och det kvinnliga begäret

  Ingår i Konstellationer. Festskrift till Anna Williams, s. 94-102, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Heggestad, Eva

  Ensam i Uppsala. Gun-Britt Sundströms Student 64

  Ingår i Modernitetens uttryck och avtryck, s. 74-83, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Kvinnan utan förmyndare :Amalia von Strussenfelt och friheten

  Ingår i Konstellationer, s. 103-118, 2017.

 • Bok

  Henrikson, Paula

  Carl Jonas Love Almqvist, Samlade Verk, del II (Tryckta verk 1814–1822) :Utgivna med inledning och kommentarer av Paula Henrikson

  2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Henrikson, Paula; Malm, Mats; Söderlund, Petra

  Textkritik som analysmetod

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula; Nilsson, Ingela

  Filologi är kärleken till ordet :om litteraturforskning och språkvetenskap

  Ingår i Varför språkvetenskap? , s. 205-218, 2017.

 • Övrigt

  Holmqvist, Moa Sam

  När omvärlden skulle stärka nationens ego

  2017.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Uppsala 2017-04-07 kl 10:15

  Holmqvist, Sam

  Transformationer: 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt

 • Övrigt

  Holmqvist, Sam

  Lagom queer :Hur länge kan queerhet vara radikalt?

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Iordanoglou, Dimitrios; Lindqvist, Janne

  Dissoi logoi

  Ingår i The Encyclopedia of Ancient History., 2017.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, 6-1023, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2017-04-21 kl 13:15

  Johansson, Niclas

  The Narcissus Theme from Fin de Siècle to Psychoanalysis: Crisis of the Modern Self

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsson, Maria

  Den sårbara brevskrivaren och det förlorade och återvunna Mårbacka

  Ingår i Konstellationer, s. 229-241, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Karlsson, Maria; Wrange, Måns

  The Sacrosanct Art :On Art and Religion, the Rise of Populism and the Changing Media Landscape

  Ingår i PARSE Journal, s. 192-200, 2017.

 • Konferensbidrag

  Lindqvist, Janne

  Emotional places? :The topics of pathos in Aristotle´s Rhetoric

  2017.

 • Konferensbidrag

  Lindqvist, Janne

  The Language of emotion and rationality from Gorgias to Aristotle

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lindqvist, Janne

  Sofisterna och den nya argumentationskonsten

  Ingår i Sofisterna, s. 205-231, 2017.

 • Konferensbidrag

  Lindqvist, Janne

  Känslans platser :Topiker för pathos i Aristoteles Retoriken

  2017.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Lönngren, Ann-Sofie; Areskoug, Linn; Eriksson, Madeleine; Gullette, Christian et al.

  Makt, myter, materialitet. En flerspråkig reflektion över kunskapsproduktionens villkor i tider av politisk turbulens/Power, Myths, Materiality. A Multilingual Reflection over the Conditions for Knowledge Production in Times of Political Turbulence

  Ingår i Lambda Nordica, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry

  The Politics of Post-Apocalypse :Ideologies on Trial in John Wyndham's The Day of the Triffids

  Ingår i Science Fiction, Ethics and the Human Condition, s. 207-226, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry

  "All the little things you and I understand and expect from life, such as equality, kindness, justice" :Star Trek som arbetarlitteratur

  Ingår i Konstellationer, s. 293-307, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Sin egen lyckas smed! :Om egenutgivningen och fantastiken

  Ingår i Skrået, 2017.

 • Artikel, recension

  Määttä, Jerry

  Recension av Malin Alkestrand, Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete (2016)

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 66-69, 2017.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2017-06-02 kl 13:15

  Nordberg, Olle

  Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar

 • Artikel i tidskrift

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  ”Me too” ger röst åt tusentals år av tystnad

  Ingår i Svenska Dagbladet, s. 26 26-, 2017.

 • Bok

  Sjösvärd, Thomas

  Julaftonsnatt :Av Clement Clarke Moore. Illustrerad av Jessie Willcox Smith

  2017.

 • Artikel i tidskrift

  Sjösvärd, Thomas

  Svart jul

  Ingår i Flamman, s. 9 9-12 12, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skuncke, Marie-Christine

  Att skapa transparens i statens styre :Den svenska tryckfrihetsförordningen 1766

  Ingår i Det lange lys, s. 69-85, 2017.

 • Artikel, recension

  Skuncke, Marie-Christine

  Recension av Jonathan Lamb, Scurvy: The Disease of Discovery, Princeton University Press 2017

  Ingår i Emotions: History, Culture, Society, s. 210 210-212 212, 2017.

 • Artikel, recension

  Skuncke, Marie-Christine

  Recension av Alfred Sjödin, Landets SångGudinna. Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer

  Ingår i Sjuttonhundratal, s. 141-145, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Stagnell, Alexander; Shou Therkildsen, Louise; Rosengren, Mats

  Can a person be illegal? :Refugees, Migrants and Citizenship in Europe

  2017.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  "Karin Boye kunde konsten att trilskas"

  Ingår i Dagens Nyheter, 2017.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  "Sista natten med Jack och gänget" :[Gunnar Balgård, Jack & gänget. Om beatrörelsen i USA]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2017.

 • Bok

  Svedjedal, Johan

  Den nya dagen gryr. :Karin Boyes författarliv

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Lotten von Kraemer - poet i arbete

  Ingår i Konstellationer, s. 63-76, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Swedish Prose Fiction in a Global Perspective

  Ingår i The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers, s. 149-168, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Hur Victor Svanberg blev litteratursociolog

  Ingår i Modernitetens uttryck och avtryck, s. 172-186, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Karin Boyes förslag till pristagare inom Samfundet De Nio

  Ingår i Karin Boyes liv och diktning XIII, s. 20-33, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Conny

  Mika Waltari och etruskerna

  Ingår i Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, s. 38-42, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Conny

  Till svenska jazzhatets historia :Om Waldemar Hammenhögs roman "Det var en gång en musiker"

  Ingår i Jazzpulsen: medlemstidning för Föreningen klassisk jazz, s. 12-13, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Conny

  Erik Dahlberg i Vilda västern

  Ingår i Nya Argus, s. 104-107, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Conny

  Från Piazza del Popolo :Om Vilhelm Bergsøes roman med samma namn

  Ingår i Romhorisont, s. 8-9, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Conny

  'Vandrar-Mari’ och Betty på Klockargården :Två kvinnoporträtt i romaner av Margit Friberg

  Ingår i Ölandsbladet, s. 13-13, 2017.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Allkonstverk och kalejdoskop :Anders Johansson och Ölands Stora alvar

  Ingår i Ölandsblandet, 2017.

 • Övrigt

  Svensson, Conny

  Johan Theorins Öland

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ulfgard, Maria

  Litteraturundervisning på fiktionens villkor :Att upprätthålla fiktionen i klassrummet

  Ingår i Unga läser, s. 135-153, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ulfgard, Maria

  "Måtte Dr. Lagerlöfs hälsa och krafter bestå ...!" Barn skriver till Selma Lagerlöf

  Ingår i Konstellationer, s. 277-289, 2017.

 • Artikel, recension

  Williams, Anna

  Thomsgård synliggör kvinnliga normbrytare :Lina Thomsgård (red.), Om Barumskvinnan, Mama Masika och 49 andra personer alla bör känna till

  Ingår i Expressen, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Pånyttfödda, starkare, strängare :Ingeborg Björklunds universitetsroman Månen över Lund

  Ingår i Modernitetens uttryck och avtryck, s. 84-92, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Williams, Anna; Fahlgren, Margaretha

  The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers :An Anthology

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna; Fahlgren, Margaretha

  Work and Women Abroad :Aspects of the Reception of Translated Swedish Working-Class and Feminist Literature

  Ingår i The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers, s. 169-189, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Öhrberg, Ann

  "Gif Spenabarnen hulda mor; En droppa af din källa stor" :Manlig och kvinnlig moderlighet i 1700-talets Sverige

  Ingår i Konstellationer, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Öhrberg, Ann; Fischer, Otto; Mattson, Annie; Berndtsson, Tim et al.

  Inledning :1700-talets handskriftskulturer

  Ingår i Sjuttonhundratal, s. 8-16, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Axelsson, Karl

  Shaftesbury på svenska :Moralisterna, Richard Hejll och översättandets konst

  Ingår i Biblis, s. 43-47, 2016.

 • Artikel, recension

  Bengtsson, Staffan

  Querdenker der Aufklärung. Studien zu Johann Georg Hamann

  Ingår i Monatshefte, s. 648-650, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtsson, Staffan

  Cultural Science and the Repertoire of Works :Herder’s Plastik as a Hands-on Experience

  Ingår i J. G. Herder: From Cognition to Cultural Science / Von der Erkenntnis zur Kulturwissenschaft, s. 397-446, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Bengtsson, Staffan; Clairmont, Heinrich; Norton, Robert E.; Schmidt, Johannes et al.

  Herder and Religion :Contributions from the 2010 Conference of the International Herder Society at the University of Notre Dame, South Bend, Indiana

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtsson, Staffan; Clairmont, Heinrich; Norton, Robert E.; Schmidt, Johannes et al.

  Introduction

  Ingår i Herder and Religion, s. 7-9, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bergenmar, Jenny; Karlsson, Maria

  Evidence of Reading? The Swedish Public’s Letters to Selma Lagerlöf :Quantitative and Qualitative Approaches to the History of Reading

  Ingår i Plotting the Reading Experience, s. 73-85, 2016.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Rec. Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Lisbeth Larsson, Christian Lenemark, Anders Ohlsson & Ann Steiner, Höstens böcker. Litterära värdeförhandlingar 2013, Makadam: Göteborg & Stockholm, 2015

  Ingår i Samlaren, s. 297-302, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Karl

  Den svenska deckarvågen tar aldrig slut :[essä om den svenska deckarvågens breddning]

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berglund, Karl

  Ett halvt sekel litteratursociologi :En kvantitativ genomgång av skriftserien Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 1967–2015

  Ingår i Spänning och nyfikenhet, s. 482-499, 2016.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Roman om en rättegång :[rec. Malin Persson Giolito, Störst av allt]

  Ingår i Flamman, 2016.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Lisbeth Larsson, Christian Lenemark, Anders Ohlsson & Ann Steiner, Höstens böcker. Litterära värdeförhandlingar 2013. Makadam. Göteborg & Stockholm 2015.

  Ingår i Samlaren, s. 297-302, 2016.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Algoritmen som bygger en bästsäljare :[rec. Jodie Archer & Matthew L. Jockers, The Bestseller Code: Anatomy of the Blockbuster Novel]

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2016.

 • Bok

  Berglund, Karl

  Mordförpackningar :Omslag, titlar och kringmaterial till svenska pocketdeckare 1998–2011

  2016.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  När profithungern blir obegriplig :[rec: Carolina Neurath, Fartblinda]

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Karl

  Beck – "myterna"

  Ingår i Flamman, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Berndtsson, Tim

  ”Du måste försöka leva dig in i min situation!” Ironi, humor och det patetiska hos Kristina Lugn

  Ingår i Samlaren, s. 31-57, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  Bokmediets omvandling - en lägesrapport

  Ingår i Human IT, s. 1-23, 2016.

 • Artikel, recension

  Borg, Alexandra

  Bilderboken uppfinner seendet på nytt. Under strecket

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  Bokens värde har devalverats Kulturdebatt SvD

  Ingår i Svenska Dagbladet Kulturdebatt, 2016.

 • Konferensbidrag

  Borin, Lars; Tahmasebi, Nina; Volodina, Elena; Ekman, Stefan et al.

  Swe-Clarin :Language Resources and Technology for Digital Humanities

  Ingår i Extended Papers of the International Symposium on Digital Humanities, s. 29-51, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Buhre, Frida

  Hannah Arendt och framtidens dilemma

  Ingår i Fronesis, s. 210-220, 2016.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Eco gav lärdomen vingar

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2016.

 • Bok

  Burman, Carina

  Vi romantiska resenärer :Med Ellen Rydelius i Rom

  2016.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Morfar, skald och nära nog rockstjärna

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fahlgren, Margaretha

  Fear and Love: Masculinities and Emotions in Autobiographies by Swedish Politicians

  Ingår i Critical perspectives on Masculinities and Relationalities, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fahlgren, Margaretha

  Men who hate women: The Swedish Novel and the American Film

  Ingår i Zwischen Kanon und Unterhaltung/Between Canon and Entertainment, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Fahlgren, Margaretha

  Gender Studies in Sweden

  Ingår i Rim Journal of the Asia-Pacific Women´s Studies Association, 2016.

 • Artikel, recension

  Fahlgren, Margaretha

  Paul Tenngart, Livsvittnet Majken Johansson. Ellerström. Lund 2016

  Ingår i Samlaren, s. 328-330, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Fogelberg Rota, Stefano; Kandare, Camilla

  ”Christina-Akademien”

  Ingår i Romhorisont: tidskrift för föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska Institutet i Rom, s. 29 29-, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Furuland, Gunnel; Hedberg, Andreas; Määttä, Jerry; Söderlund, Petra et al.

  Spänning och nyfikenhet :Festskrift till Johan Svedjedal

  2016.

 • Konferensbidrag

  Gedin, David

  Oskuldens skydd :1800-talsromanen som vägledning och värn

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gedin, David

  Otecknade serier :

  Ingår i Spänning och nyfikenhet, s. 291-305, 2016.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Gedin, David

  Strindbergs-kronologi

  Ingår i Program. "Fadren" av August Strindberg. Kulturhuset/Stadsteatern, s. 14-23, 2016.

 • Övrigt

  Gedin, David

  Serierna & samhället

  2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Gedin, David; Carlander, Cecilia

  Strindbergiana :Trettioförsta samlingen

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Hedberg, Andreas

  Att tala för missionen :Bildspråk och retoriska strategier i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Missionsskrifter 1897–1921

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 97-107, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Hedberg, Andreas

  Small Actors, Important Task :Independent Publishers and their Importance for the Transmission of French and Romance Language Fiction to Sweden Since the Turn of the Millennium

  Ingår i Moderna Språk, s. 21-30, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Heggestad, Eva

  Fiktion och "verklighet". Maj Hirdman och tidens rörelser.

  Ingår i Spänning och nyfikenhet., s. 186-198, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Ungdomsbrev av Carl Jonas Love Almqvist

  Ingår i Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal, s. 151-169, 2016.

 • Övrigt

  Henrikson, Paula

  Text editions: Swedish

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hietanen, Mika

  Kritisk argumentationsanalys

  Ingår i Kritiskt tänkande – i teori och praktik, s. 35-51, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hietanen, Mika

  Kritisk bildretorik

  Ingår i Kritiskt tänkande – i teori och praktik, s. 87-107, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Holmqvist, Sam

  Att skriva transhistoria :cisnormativitet och historiens könsöverskridare

  Ingår i Tidskrift för genusvetenskap, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsson, Maria

  Biografiska legender från Bowie till Lagerlöf :Fans, läsare och författare i fiktion och verklighet

  Ingår i Fiktion och verklighet, s. 45-71, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Karlsson, Maria; Hedemark, Åse

  Unga läser :Läsning, normer och demokrati

  2016.

 • Konferensbidrag

  Lindqvist, Janne

  Bortom persuasio :Retorik som en utbildning i omdömesförmåga

  2016.

 • Bok

  Lindqvist, Janne

  Klassisk retorik för vår tid

  2016.

 • Artikel, recension

  Lönngren, Ann-Sofie

  Marie Öhman, Det mänskligas natur. Posthumanistiska perspektiv hos Lars Jakobson, Peter Hoeg och Kerstin Ekman. Gidlunds förlag. Möklinta 2015

  Ingår i Samlaren, s. 336-339, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lönngren, Ann-Sofie

  Oppression and liberation :Traditional Nordic Literary Themes of Human-Animal Transformations in Monika Fagerholm's Early Works

  Ingår i Novel Districts, s. 119-133, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Mattsson, Annie

  Polismästare Liljensparre, Kungliga Poliskammaren och 1700-talets modernitetsprocesser

  Ingår i Personhistorisk Tidskrift, s. 43-62, 2016.

 • Övrigt

  Mehrens, Patrik

  Liberal Arts Education

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  De litterära prisernas alkemi

  Ingår i Författaren, s. 18-21, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry

  Paradoxer i tid och otid :Spänning och nyfikenhet i tidsreseberättelsen

  Ingår i Spänning och nyfikenhet, s. 275-290, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry

  Framtiden i ruiner :Förfallen modernitet och främmandegöring i den postapokalyptiska berättelsen

  Ingår i Historiens hemvist I, s. 53-80, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Nordenfors, Ola

  Den evigt dödförklarade romansen

  Ingår i Populär poesi, s. 19-26, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Nordenfors, Ola; Ståhl, Eva-Britta

  Karlfeldt & Co - den förlorande generationen? :Symposium på Sigtuna-stiftelsen 24-25 oktober 2014

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  “Vårt liv drar bort i förvandling” :Litteraturen och dess vetenskap i tidens ström

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  Onni ja yksinäisyys [Happiness and Loneliness] :Aleksis Kiven traaginen runomaailma [The Tragic Poetic Universe of Aleksis Kivi]

  Ingår i Joutsen/Svanen, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Den bortadopterades vånda :Hjalmar Gullbergs diktning i biografisk belysning

  Ingår i Spänning och nyfikenhet, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Hjalmar Gullbergs diktning :Vägar bort från jaget, världen, Gud

  Ingår i Möten med Hjalmar Gullberg, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pirholt, Mattias

  A Truth Tried and Tested :The Phenomenology of Truth in Herder's Plastik

  Ingår i J. G. Herder, s. 63-77, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Rosengren, Mats

  Vad en Svensk måste kunna: att vilja demokratin

  Ingår i Tidskrift för politisk filosofi, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  In Bed with Virgil :Ausonius' Wedding Cento and its Reception

  Ingår i Greece and Rome, s. 237-250, 2016.

 • Artikel, recension

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  rec. Shaping Heroic Virtue. Studies in the Art and Politics of Supereminence in Europe and Scandivia. :red. Stefano Fogelberg Rota & Andreas Hellerstedt

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 85-published, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  Så har myterna om "raserna" och Roms undergång hållits levande.

  Ingår i Dagens Nyheter, s. 8-, 2016.

 • Artikel, recension

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  Anke Rondholz: The Versatile Needle. Hosidius Geta's Cento Medea and Its Tradition (Berlin/Boston: de Gruyter 2012)

  Ingår i Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft, s. 462-463, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  Patterning Past and Future :Virgil in Proba's Biblical Cento

  Ingår i Classics Renewed, s. 97-111, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjösvärd, Thomas

  Förord

  Ingår i Professorn, s. v-x, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Sjösvärd, Thomas

  Gryningen :Om Willy Kyrklunds Medea från Mbongo

  Ingår i Hjärnstorm, s. 29-39, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Sjösvärd, Thomas

  Yeats på svenska

  Ingår i Lyrikvännen, s. 66-70, 2016.

 • Artikel, recension

  Skuncke, Marie-Christine

  Recension av Helene Blomqvist, Nordenflychts nej. Ett upplysningsreligiöst spänningsfält och dess litterära manifestationer

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 132-134, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skuncke, Marie-Christine

  Didric Gabriel Björn (1757-1838), Översättare

  Ingår i Svenskt översättarlexikon, nätpublikation www.oversattarlexikon.se, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skuncke, Marie-Christine

  Tryckfriheten i riksdagen 1760-62 och 1765-66

  Ingår i Fritt ord 250 år, s. 109-144, 2016.

 • Licentiatavhandling, monografi
  6-0031, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2016-12-15 kl 12:00

  Stagnell, Alexander

  The Ambassador's letter: On Diplomacy as Ideological State Apparatus

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  "Årets böcker" :[Maggie Strömberg, Vi blev som dom andra. Miljöpartiets väg till makten; Jenny Offill, Avd. för grubblerier; Andrzej Tichy, Eländet)

  Ingår i Dagens Nyheter, 2016.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  En sann kritisk intellektuell :[Nekrolog över Leif Nylén]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2016.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Popkultur i utplåningens skugga :[Recension av John Savage, 1966: The Year the Decade Exploded]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2016.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  En diskret dubbelagent i bokens rike :[Recension av John le Carré, Duvornas tunnel. Berättelser från mitt liv]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2016.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Digitaliseringen förstör delar av livet :[Recension av Anders Mathlein, Brevet som försvann. Vinst och förlust i e-postens tid]

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2016.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Ingen väcker skrivlusten som Dylan :[Om litteraturen om Bob Dylan]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2016.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Hans sångpoesi slungas till hjärna och hjärta :[Med anlednng av at Bob Dylan har tilldelats 2016 års Nobelpris i litteratur]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2016.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Texter där evigheten står på spel :[Recension av Bob Dylan, The Lyrics 1961-2012]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2016.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Bob Dylan värnar bara sina skapande impulser :[Om Dylans temporära tystnad efter besked om Nobelpriset i litteratur]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2016.

 • Bok

  Svedjedal, Johan

  C,J,L, Almqvist, Det går an :Texten redigerad och kommenterad av Johan Svedjedal

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Svedjedal, Johan

  En död amason, en levande klassiker :["75-årsminnet av Karin Boyes försvinnande"]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2016.

 • Bok

  Svedjedal, Johan

  Blyerts och löv :Kring Karin Boyes manuskript. Anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 20 maj 2015.

  2016.

 • Bok

  Svensson, Conny

  Plaskdammen som försvann. :Folkhemsminnen

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svensson, Conny

  Ture Sventon och folkhemmet

  Ingår i Spänning och nyfikenhet, s. 219-234, 2016.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Henry Power, Epic into Novel. Henry Fielding, Scriblerian Satire, and the Consumption of Classical Literature. Oxford University Press. Oxford 2015

  Ingår i Samlaren, s. 322-325, 2016.

 • Övrigt

  Svensson, Conny

  Från främlingskap till gemenskap - Per Planhammars öländska trilogi

  2016.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Olle Holmberg, lundaprofessor och sommarölänning

  Ingår i Ölandsbladet, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svensson, Conny

  Nya vapen :Om en novell i August Strindbergs Svenska öden och äventyr

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2014, s. 79-87-, 2016.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Sten Selander - botanist och poet på Ölands Alvar

  Ingår i Ölandsbladet, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Therkildsen, Louise Schou

  Becoming a citizen: Knowledge and identity in European textbooks for citizenship tests

  Ingår i Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ulfgard, Maria

  "Karlfeldt i skolan. Om litteraturundervisning och bildning i förvandling"

  Ingår i Karlfeldt & Co - den förlorande generationen?, s. 60-82, 2016.

 • Artikel, recension

  Williams, Anna

  Queert omöjligt och möjligt i mellankrigstidens Finland :Review of Alexandra Stang, Possibilities and Silences: The Publishing and Reception of Queer Topics in Finland during the Interwar Years (and Beyond)

  Ingår i Lambda Nordica, s. 166-169, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Kvinnorna och lyckan :Ingeborg Björklunds trettiotal

  Ingår i Spänning och nyfikenhet, s. 68-83, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Williams, Anna

  Modersspåren

  Ingår i Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik, s. 39-48, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Williams, Anna

  Women Writers and Literary Canon Formation

  Ingår i Rim. Journal of the Asia-Pacific Women's Studies Association, 2016.

 • Artikel, recension

  Williams, Anna

  Peter Forsgren, Norrland som koloni och utopi. Olof Högbergs Den stora vreden, Ludvig Nordströms Petter Svensks historia och berättelsen om Sverige

  Ingår i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, s. 361-363, 2016.

 • Bok

  Williams, Anna

  Och jag vet att jag är genial :Agnes von Krusenstjernas brev 1903-1940

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Class Revisited in Contemporary Swedish Literature

  Ingår i New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society, s. 212-229, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Contested Freedom :Agnes von Krusenstjerna's Novel the Misses von Pahlen and the Film Adaptation Loving Couples

  Ingår i Zwischen Kanon und Unterhaltung / Between Canon and Entertainment, s. 433-442, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Det fria ordet under mellankrigstiden

  Ingår i En dag med Moberg, s. 53-59, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Modern i Maj :Om Kristina Sandbergs romantrilogi

  Ingår i De Nio. Litterär kalender 2016, s. 133-143, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Öhrberg, Ann

  Den anonyma handen i arkivet

  Ingår i Spänning och nyfikenhet, s. 13-27, 2016.

 • Artikel, recension

  Öhrberg, Ann

  Blasfemi eller religiöst fritänkande? :Recension av Helene Blomqvist, Nordenflychts nej – Ett upplysningsreligiöstspänningsfält och dess litterära manifestationer

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Bengtson, Erik; Buhre, Frida

  Förledd och förtjust :Andra generationens retorikvetare tar ordet

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Bergenmar, Jenny; Rosqvist, Hanna Bertilsdotter; Lönngren, Ann-Sofie

  Autism and the Question of the Human

  Ingår i Literature and medicine, s. 202-221, 2015.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Fördjupad Salander banaliserar Millennium :[rec. David Lagercrantz, Det som inte dödar oss]

  Ingår i Flamman, 2015.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Ryssen kommer – igen :[rec. Harry Winter, Operation Garbo, del 1–3]

  Ingår i Flamman, 2015.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Klichéerna tar inte semester :[rec. Mari Jungstedt & Ruben Eliasson, En mörkare himmel]

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Karl

  Deckardrottningar kontra deckarkungar :Om könsbundna marknadsföringsstrategier i 2000-talets svenska deckargenre

  Ingår i Tidskrift för Genusvetenskap, s. 29-56, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berndtsson, Tim

  Bringing Into Light, or Increasing Darkness With Darkness :Jacob Wilde’s Rewriting of Samuel Pufendorf’s Account of Swedish Ancient History

  Ingår i Traces of Transnational Relations in the Eighteenth Century, s. 121-146, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Berndtsson, Tim; Mattsson, Annie; Persson, Mathias; Sundin, Vera et al.

  Traces of Transnational Relations in the Eighteenth Century

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Blennow, Anna; Rota, Stefano Fogelberg; Whitling, Frederick

  Roma Antigua et moderna :The guidebook as a genre through the centuries

  Ingår i Scandia, s. 90-106, 2015.

 • Konferensbidrag

  Borg, Alexandra

  Läsning 2.0 – boken och läsaren i digitaliseringens tidevarv

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  Är bokbranschen på väg att go bananas?

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Buhre, Frida

  Att läsa mellanrum eller tomrum? :Ett retorikanalytiskt vägskäl

  Ingår i Förledd och förtjust, s. 43-59, 2015.

 • Licentiatavhandling, monografi
  ENG 6-0031, Engelska parken, Thunbergsv 3 P, Uppsala 2015-06-11 kl 15:15

  Buhre, Frida

  Speaking the Anachronisms: Arendt, Politics, Temporality

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  När T S Eliot dansade foxtrot

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Carina

  Mirroring the 19th century :The Scandinavian travelogue and the adventures of Euthanasia Bondeson

  Ingår i City of the Soul, 2015.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Bremers böcker ger nycklar till 1800-talet

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Avslöjande scener ur ett äktenskap

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Proffsresenär gjorde guideboken njutbar

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Ett porträtt av den nya kvinnan

  Ingår i Upsala nya tidning, 2015.

 • Bok

  Burman, Carina

  Dubbelt öl ger gott humör :Bellman, ölet och Bryggareföreningens biblioteksdonation i Uppsala

  2015.

 • Artikel, recension

  Båth, Katarina

  "Lyriker med blick för skavande idyller" :Under Streckare om Thekla Knös publicerad i SvD 1 augusti 2015

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Eng/6-1023, Engelska parken, Thunbergsv 3 P, Uppsala 2015-03-27 kl 13:00

  Dahlern, Tanja von

  Moving Images of Literature: Transformations of Literature in Contemporary Video and Film Installation Art

 • Artikel i tidskrift

  Fahlgren, Margaretha; Gemzöe, Lena

  perspectives om gender studies in Denmark. Norway and Sweden

  Ingår i AG About Gender International journal of gender studies, 2015.

 • Artikel, recension

  Fischer, Otto

  ”Alfred Sjödin. Landets SångGudinna. Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer”

  Ingår i Samlaren, s. 358-364, 2015.

 • Artikel, recension

  Fischer, Otto

  Alfred Sjödin, Landets SångGudinna. Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer. Makadam. Göteborg 2014

  Ingår i Samlaren, s. 358-364, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fogelberg Rota, Stefano

  La Roma arcade del senatore svedese Nils Bielke

  Ingår i City of the soul, s. 57-71, 2015.

 • Bok

  Fogelberg Rota, Stefano; Eliasson, Sabrina Norlander

  City of the Soul :The literary making of Rome

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Gedin, David

  To sleep, perchance to Dream :Om Neil Gaimans The Sandman

  Ingår i Nya Argus, s. 218-221, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Gedin, David; Cavallin, Anna

  Strindbergiana :Trettionde samlingen

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Heggestad, Eva

  Manlighet och modernitet i Victoria Benedictssons äktenskapsromaner Pengar och Fru Marianne

  Ingår i En profil i profilen, s. 121-130, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Forntiden framför oss :Om antiköversättningarna i Phosphoros

  Ingår i Klassisk filologi i Sverige, s. 133-157, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Text som process (inledning)

  Ingår i Kladd, utkast, avskrift, s. 7-20, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Frihet såsom natur :Erik Gustaf Geijers nyhumanistiska programskrift

  Ingår i Annales, s. 99-119, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Henrikson, Paula; Viklund, Jon

  Kladd, utkast, avskrift :Studier av litterära tillkomstprocesser

  2015.

 • Konferensbidrag

  Hietanen, Mika

  Topikernas teori och praktik

  Ingår i Retorik och lärande, s. 117-136, 2015.

 • Övrigt

  Holmqvist, Moa

  Sex - för kung och fosterland

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Holmqvist, Moa Sam

  Cross-Dressing Mysteries and Monsters :Nineteenth- and Twenty-First Century Cross-Dressers in Swedish Suspense Fiction

  Ingår i Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia, s. 181-204, 2015.

 • Övrigt

  Holmqvist, Moa Sam

  Transpionjären som vann folkets kärlek

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Iordanoglou, Dimitrios; Lindqvist, Janne

  Dissoi logoi logōn technē :Argumentationskonsten före retoriken

  Ingår i Retorik och lärande., s. 167-195, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Johansson, Niclas

  Narcissus and Narcissism in Early Psychoanalysis :The Intertextual Dialogue between Theme and Concept

  Ingår i The Self Industry, s. 15-26, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Johansson, Niclas

  Narcissus och Sapfo :Något om erosattityden i Ekelunds Dithyramber i aftonglans

  Ingår i Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt, s. 153-163, 2015.

 • Artikel, recension

  Johansson, Niclas

  [rec. av] Kristoffer Leandoer, Slut. Symbolisterna vid tidens ände, Malmö: Pequod Press, 2014, Tidskriftför litteraturvetenskap

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 81-84, 2015.

 • Artikel, recension

  Kåreland, Lena

  Jens Andersen, Denna dagen, ett liv. En biografi över Astrid Lindgren, övers. Urban Andersson (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 126). Norstedts. Stockholm 2015

  Ingår i Samlaren, s. 369-372, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lindqvist, Janne; Iordanoglou, Dimitrios

  [Inte dissoi logoi] Logon techne. Argumentationskonsten före retoriken

  Ingår i Retorik och lärande, s. 167-195, 2015.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Lärosal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2015-10-16 kl 13:15

  Löfgren, Ingeborg

  Interpretive Skepticism: <em>Stanley Cavell, New Criticism, and Literary Interpretation</em>

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Löfgren, Ingeborg

  Att avtäcka dolda principer (och dolt nonsens) :Torsten Pettersson om litteraturtolkningens teori och praktik

  Ingår i Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt, s. 174-191, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Lönngren, Ann-Sofie

  The Pre-modern Strindberg :Sex, Gender, Sexuality

  Ingår i TijdSchrift voor Skandinavistiek, s. 7-18, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Lönngren, Ann-Sofie; Heede, Dag; Grönstrand, Heidi; Heith, Anne et al.

  Rethinking National Literatures and the National Literary Canon in Scandinavia

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Mattsson, Annie

  Fika :Världshistorien och vardagen

  Ingår i Sverige i tiden, s. 73-81, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Mattsson, Annie

  Bellman og Hymen :En undersøgelse af Bellmans bryllopsdigtning

  Ingår i Tøm nu dit glas, se Døden på dig venter, s. 254-299, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Mattsson, Annie

  Elegant kritik av överheten

  Ingår i Populär historia, s. 16-16, 2015.

 • Artikel, recension

  Mattsson, Annie

  Alfred Sjödin. Landets sånggudinna. Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktningens genrer.

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 55-58, 2015.

 • Artikel, recension

  Määttä, Jerry

  Recension av Orbiting Ray Bradbury’s Mars: Biographical, Anthropological, Literary, Scientific and Other Perspectives (red. Gloria McMillan, 2013)

  Ingår i Journal of the Fantastic in the Arts, s. 391-394, 2015.

 • Övrigt

  Määttä, Jerry

  Efterord till nyutgåvan av John Wyndhams Triffiderna (orig. The Day of the Triffids)

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry

  Novum, megatext, paratext :Att definiera science fiction

  Ingår i Brott, kärlek, främmande världar, s. 467-489, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Biten av zombier :Därför invaderar de levande döda populärkulturen

  Ingår i Aftonbladet, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Tillbaka till gårdagens framtid :[understreckare om Tillbaka till framtiden del II]

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Artikel, recension

  Määttä, Jerry

  Recension av Green Planets. Ecology and Science Fiction. Red. Gerry Canavan & Kim Stanley Robinson. Wesleyan University Press. Middletown CT 2014

  Ingår i Samlaren, s. 372-376, 2015.

 • Artikel, recension

  Määttä, Jerry

  Green Planets. Ecology and Science Fiction. Red. Gerry Canavan & Kim Stanley Robinson. Wesleyan University Press. Middletown CT 2014

  Ingår i Samlaren, s. 372-376, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Keeping Count of the End of the World :A Statistical Analysis of the Historiography, Canonisation, and Historical Fluctuations of Anglophone Apocalyptic and Post-Apocalyptic Disaster Narratives

  Ingår i Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, s. 411-432, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Määttä, Jerry; Hedman, Dag

  Brott, kärlek, främmande världar :Texter om populärlitteratur

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry; Hedman, Dag

  Förord

  Ingår i Brott, kärlek, främmande världar, s. 7-16, 2015.

 • Artikel, recension

  Persson, Mathias

  Sweden in the Eighteenth-Century World :Provincial Cosmopolitans

  Ingår i European history quarterly, s. 792-794, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  Shared Experience – Shared Consolation? :Fictional Perspective-Taking and Existential Stances in Literature

  Ingår i LIR.journal, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Inledning :Fiktionslitteraturens ställning och läsforskningens möjligheter

  Ingår i Litteraturen på undantag?, s. 13-42, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Litterär tolkningskompetens på tre utvecklingsnivåer

  Ingår i Litteraturen på undantag?, s. 45-61, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Emotionellt och etiskt engagemang - flexibla och fasta lässtrategier

  Ingår i Litteraturen på undantag?, s. 105-119, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Att lära sig något av det som inte är sant :72 gymnasister om fiktionellt och dokumentärt berättande

  Ingår i Litteraturen på undantag?, s. 63-79, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten; Nilsson, Skans Kersti; Nordberg, Olle; Wennerström Wohrne, Maria et al.

  Sammanfattningar och rekommendationer

  Ingår i Litteraturen på undantag?, s. 263-281, 2015.

 • Bok

  Pettersson, Torsten; Nilsson, Skans Kersti; Wennerström Wohrne, Maria; Nordberg, Olle et al.

  Litteraturen på undantag? :Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Goethe om växternas metamorfos

  Ingår i Aiolos, s. 59-61, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Växternas metamorfos (1798)

  Ingår i Aiolos, s. 55-57, 2015.

 • Artikel, recension

  Pirholt, Mattias

  Goethe zappar :Om Birgit Erikssons "Moderne dannelse"

  Ingår i Dixikon. Mest om utländsk litteratur, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pirholt, Mattias

  "Ord ur en mun som inte själv kan tala" :Hjalmar Gullbergs negativa poetologi

  Ingår i "Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt", s. 273-292, 2015.

 • Artikel, recension

  Pirholt, Mattias

  Andreas Hjort Møller. Der lebensphilosophische Frühromantiker. Zur Rekonstruktion der frühromantischen Ethik Friedrich Schlegels. Paderborn: Schöningh, 2014, 288 pp.

  Ingår i Orbis Litterarum, s. 352-352, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Am Rande der Kunst :Arabeske, Ornament und die Heteronomie der Ästhetik Goethes

  Ingår i Germanisch-Romanische Monatsschrift, s. 149-163, 2015.

 • Artikel, recension

  Pirholt, Mattias

  Andreas Hjort Møller :Der lebensphilosophische Frühromantiker. Zur Rekonstruktion der frühromantischen Ethik Friedrich Schlegels

  Ingår i Orbis Litterarum, s. 352-352, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rimm, Anna-Maria; Kiedrón, Stefan

  Introduction

  Ingår i Early modern print culture in Central Europe, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Rimm, Anna-Maria; Kiedrón, Stefan

  Early modern print culture in Central Europe :Proceedings of the Young Scholars Section of the Wrocław Seminars September 2013

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  rosengren, mats

  “Vad kan konst?”

  Ingår i Språk och oförnuft - konstens kunskap, kunskapens konst,  , Jelgava 2015. ISBN 978-91-87605-18-5, 2015, 2015.

 • Bok

  rosengren, mats

  Psychagogia - konsten att leda själar

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  rosengren, mats

  “När diskursen kom till Sverige”  Modern Filosofi 1, 2015.

  Ingår i Modern Filosofi, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Rosengren, Mats; Bengtsson, Erik

  “A Philosophical-Anthropological Case for Cassirer in Rhetoric”

  Ingår i Rhetorica - A Journal of the History of Rhetoric, 2015.

 • Bok

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  Proba the Prophet :The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba

  2015.

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Svante Nordin, Sven Stolpe. Blåsten av ett temperament. Atlantis. Stockholm 2014

  Ingår i Samlaren, s. 402-406, 2015.

 • Bok

  Svedjedal, Johan

  C.J.L. Almqvist: Det går an :Texten redigerad och kommenterad av Johan Svedjedal

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Svedjedal, Johan

  När man dödar en författare

  Ingår i Dagens Nyheter, 2015.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Nya Millenium är skicklig och respektfull” :[David Lagercrantz, Det som inte dödar oss]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2015.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Den omfattande bokutgivningen syns inte i tidningarna” :[debatt: ”Kritik av kritiken”]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2015.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Nostalgisk klassiker lyser igen” :[Evelyn Waugh, En förlorad värld. Övers. av Hans-Jacob Nilsson]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  ”Karyatiden Karin Boye.” :”Om ett prosastycke av Johannes Edfelt”

  Ingår i Litterär kalender 2014-2015, s. 117-121, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  ”När Margit Abenius skrev om Karin Boye”

  Ingår i "Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt.” , s. 310-330, 2015.

 • Övrigt

  Svedjedal, Johan

  Göran Hägg är död :Med honom försvinner en del av festen

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Blyerts och löv :Kring Karin Boyes manuskript

  Ingår i Kladd, utkast, avskrift., s. 111-147, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Karin Boyes förslag till pristagare inom Samfundet De Nio

  Ingår i Andersiana, s. 75-90, 2015.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Barbro Lindgrens funderingar

  Ingår i Ölandsbladet, 2015.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Var Stagnelius Ölands-Skald?

  Ingår i Ölandsbladet, 2015.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Birgitta Trotzig, halvtidsölänning

  Ingår i Ölandsbladet, 2015.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  James Uden, The Invisible Satirist. Juvenal and Second-Century Rome. Oxford University Press. New York 2014

  Ingår i Samlaren, s. 410-413, 2015.

 • Artikel, recension

  Svensson, Sonja

  Cordelia, 1881–1942. Profilo storico di una revista per ragazze :En flicktidnings historia

  Ingår i Barnboken, 2015.

 • Bok

  Ulfgard, Maria

  LÄRA LÄRARE LÄSA :Om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Viklund, Jon

  Vägar genom Gunnar Ekelöfs "'Klassiskt mästerverk'"

  Ingår i Kladd, utkast, avskrift, s. 81-109, 2015.

 • Konferensbidrag

  Viklund, Jon; Borin, Lars

  How Can Big Data Help Us Study Rhetorical History?

  Ingår i Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, s. 79-93, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Viklund, Jon; Henrikson, Paula

  Kladd, utkast, avskrift :Studier av litterära tillkomstprocesser

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wennerström Wohrne, Maria

  Samspelet mellan tolkning och självreflektion i unga vuxnas läsning av skönlitteratur

  Ingår i Svensk forskning om läsning och läsundervisning, s. 97-110, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wennerström Wohrne, Maria

  "Samspelet mellan tolkning och självreflektion i unga vuxnas läsning av skönlitteratur"

  Ingår i Svensk forskning om läsning och läsundervisning, s. 97-110, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Det oumbärligaste i tillvaron :Vilhelm Moberg och livsarbetet

  Ingår i "Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt", s. 355-370, 2015.

 • Artikel, recension

  Williams, Anna

  Anna Biström, Att göra äkthet. Skapandet av "Eva Dahlgren" i pressens rockjournalistik och i Dahlgrens rocktexter åren 1980–2000. Helsingfors universitet. Helsingfors 2015

  Ingår i Samlaren, s. 287-291, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Williams, Anna

  Diktens dynamiska sanning :Exemplet Agnes von Krusenstjerna

  Ingår i LIR.journal, s. 210-220, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Öhrberg, Ann; Berndtsson, Tim; Mattsson, Annie; Fischer, Otto et al.

  Kunskap, makt, materialitet :Svenska arkiv 1727–1811 – en projektpresentation

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Andersson Cederholm, Erika; Björck, Amelie; Jennbert, Kristina; Lönngren, Ann-Sofie et al.

  Exploring the animal turn :Human-animal relations in science, society and culture

  2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtsson, Staffan

  Von Deutscher Baukunst :Über eine deutsche Kunst, Texte zu bauen

  Ingår i »Darum ist die Welt so groß«, s. 107-156, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtsson, Staffan

  »Eine ganz andre Beredsamkeit« :A Reader’s Guide to Ueber die neuere Deutsche Litteratur

  Ingår i Herders Rhetoriken im Kontext des 18. Jahrhunderts, s. 387-410, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Bengtsson, Staffan

  ›Beredsamkeit‹ in Lessing’s Zur Geschichte und Litteratur :A Reply to Herder

  Ingår i Rhetorik, s. 42-79, 2014.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Som en roligare och mörkare Hamilton :[rec. Thomas Engström, Söder omhelvetet]

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Thrillertraditionellt av Lapidus :[rec. Jens Lapidus, VIP-rummet]

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2014.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  En unik författarkarriär :[rec. Lena Lundgren & Lisbeth Wikner, Maria Lang. Vår första deckardrottning]

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2014.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Karl

  Agents in Crime :The Symbiotic Rise of Swedish Crime Fiction and Swedish Literary Agents

  2014.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  [Rec. Bokbyggare. Carlssons bokförlag under 30 år, Johanna Dahlin, Gustav Källstrand, Bengt Erik Eriksson, m.fl.]

  Ingår i Biblioteksbladet, s. 31-31, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berglund, Karl

  A Turn to the Rights :The Advent and Impact of Swedish Literary Agents

  Ingår i Hype, s. 67-87, 2014.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Matthew L. Jockers, Macroanalysis. Digital Methods and Literary History (Topics in the Digital Humanities, 3). University of Illinois Press. Urbana 2013

  Ingår i Samlaren, s. 342-345, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berndtsson, Tim

  ”Hvad Contra-parten har at sige derimod” :Historiografisk dialog mellan Holberg och Pufendorf

  Ingår i Historikeren Ludvig Holberg, s. 147-180, 2014.

 • Konferensbidrag

  Borg, Alexandra

  Vad vi pratar om när vi pratar om böcker

  Ingår i Svenska Förläggareföreningens e-bokshearing, Stockholm 29 januari 2014, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Borg, Alexandra

  Vandrande texter. :Knut Hamsuns Sult och Eva Adolfssons Förvandling – en jämförelse

  Ingår i Flanörens världsbild, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  Svaret på humanioras kris :Kritikeressä

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  Digitala experiment spränger bokmediet :Under strecket

  Ingår i Svenska Dagbladet, Under strecket, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  Så blev nätjätten Amazon ett omstritt bokimperium. Kulturdebatt DN

  Ingår i Dagens Nyheter, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  Ett fyrkantigt skydd mot kaos :Kritikeressä

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  Brutna ryggar :Om e-boksproduktion och e-boksutgivning i Sverige

  Ingår i Biblis, s. 56-65, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Buhre, Frida

  Universitetskanslerämbetets kunskapssyn :En granskning av en granskning

  Ingår i Högre Utbildning, s. 5-17, 2014.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Sherlock Holmes ger Aristoteles svar på tal

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Döden gjorde helgon av Edith Södergran

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  I döda poeters levande sällskap

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Diktaren som själv var ett sorgligt poem

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Fascisten som lurade i vassen

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Minnet av kriget lever i Flandern. Krigets kvinnor har fått ett ansikte

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Tove Jansson i bilder

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Båth, Katarina

  Den gruvliga romantiken

  Ingår i OEI, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fischer, Otto

  ”Strindbergs sopor”

  Ingår i Fråga föremålen, s. 135-152, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fischer, Otto

  Strindbergs sopor

  Ingår i Fråga föremålen, s. 141-159, 2014.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Fischer, Otto; Viklund, Jon; MehrensP, Patrik

  Retorisk kritik

  2014.

 • Artikel, recension

  Furuland, Gunnel

  Åsa Arping, ”Hvad gör väl namnet?”. Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820–1850. Makadam. Göteborg 2013

  Ingår i Samlaren, s. 301-306, 2014.

 • Artikel, recension

  Gedin, David

  Ingeborg Nordin Hennel, Alfhild Agrell. Rebell, humorist, berättare. Atrium Förlag. Umeå 2014

  Ingår i Samlaren, s. 313-318, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Hedberg, Andreas

  Undantagsplatsen :De uppländska vallonbrukens historia sedd genom tre seklers skönlitteratur

  Ingår i Uppland. Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, s. 51-74, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Hedberg, Andreas

  Andens uppror

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 121-121, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Mellan skrivbordet och bokhyllan :Editionen, historien och kreativiteten i ett textkritiskt brytningsskede

  Ingår i Editionshistorie, s. 97-129, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hietanen, Mika

  Fallasianalys för retoriker

  Ingår i Retorisk kritik, s. 53-67, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hietanen, Mika

  Argumentationsanalys för retoriker

  Ingår i Retorisk kritik, s. 35-51, 2014.

 • Övrigt

  Holmqvist, Moa

  Rollen som bortglömd passade henne sämst

  2014.

 • Övrigt

  Holmqvist, Moa

  I filmen skapas stunder av vila från blickar som dömer

  2014.

 • Övrigt

  Holmqvist, Moa

  Arga slagord för en armé av älskare

  2014.

 • Artikel, recension

  Holmqvist, Moa

  Monica Lauritzen, Sanningens vägar. Anne Charlotte Lefflers liv och dikt. Albert Bonniers förlag. Stockholm 2012

  Ingår i Samlaren, s. 311-313, 2014.

 • Licentiatavhandling, monografi
  2-K1028 , Engelska parken, Uppsala 2014-05-13 kl 15:15

  Holmqvist, Moa

  Könsväxlingar: Nedslag i svensk translitteraturhistoria 1800-1900: Lars Molin/Lasse-Maja och Aurora Ljungstedt/Claude Gerard

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsson, Maria; Bergenmar, Jenny

  The Reader in History and Letters to the Author :The Case of Selma Lagerlöf and Her Audience

  Ingår i Re-Mapping Lagerlöf, s. 44-59, 2014.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2014-04-04 kl 13:15

  Lind, Peter

  "Strunt alt hvad du orerar": Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden

 • Konferensbidrag

  Lindqvist, Janne

  Dissoi logoi: Filosofi eller retorik?

  2014.

 • Artikel i tidskrift

  Lindqvist, Janne

  Känslans syllogistik :Den enthymematiska strukturen i Aristoteles analys av pathos

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Lindqvist, Janne; Eriksson, Anders

  Temaintroduktion: Aristoteles Retoriken

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 6-7, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Lönngren, Ann-Sofie

  Swelling, Leaking, Merging :A Material Feminist Reading of Strindberg’s A Madman’s Manifesto

  Ingår i NORA, s. 4-19, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Mattsson, Annie

  Hemlig polis gav Gustav III full kontroll

  Ingår i Populär historia, s. 44-49, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Mattsson, Annie

  Johan Tobias Sergel: Gustav III:s bildhuggare

  Ingår i Populär Historia, s. 22-27, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Mehrens, Patrik

  Fettkriget :En topikanalys

  Ingår i Retorisk kritik, s. 69-85, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Mehrens, Patrik

  Visuell retorik

  Ingår i Retorisk kritik, s. 319-334, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Mehrens, Patrik; Fischer, Otto; Viklund, Jon

  Förord

  Ingår i Retorisk kritik, s. 7-10, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry

  Apocalypse Now and Again :Mapping the Bestselling Classics of the End of the World

  Ingår i Hype, s. 147-184, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Fiktiva farsoter värre än både pest och kolera [understreckare om pandemier i film och litteratur]

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel, recension

  Määttä, Jerry

  Recension av Litteratursosiologiske perspektiv (red. Jofrid Karner Smidt, Tonje Vold & Knut Oterholm, 2013)

  Ingår i Nordicom Information, s. 72-75, 2014.

 • Licentiatavhandling, monografi

  Nöjesläsare och analytiska texttolkare

  Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar Nordberg, Olle

 • Artikel, recension

  Nordlund, Anna

  Stina Otterberg, Älska, dricka, sjunga, leva, dö. En essä om Erik Axel Karlfeldt. (Karlfeldtssamfundets skriftserie, 46). Wahlström & Widstrand. Stockholm 2014

  Ingår i Samlaren, s. 318-323, 2014.

 • Artikel, recension

  Persson, Mathias

  Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500-1800

  Ingår i European history quarterly, s. 153-155, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Ein schlüssiges Œeuvre – pace Nietzsche und Thomas Mann :Das dramaturgische Modell der zehn großen Opern Richard Wagners

  Ingår i Richard Wagner. Werk und Wirkungen / His Works and their Impact. , 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  "I de svartaste djupen födes hoppet igen" :Natursyn och minoritetspositioner i Göran Stenius romaner

  Ingår i Avain - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pirholt, Mattias

  Die Teilung des Raumes :Wandlungen der ästhetischen Erfahrung Goethes

  Ingår i "Darum ist die Welt so groß", s. 203-238, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pirholt, Mattias

  Einführung

  Ingår i "Darum ist die Welt so groß", s. 11-17, 2014.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Pirholt, Mattias

  "Darum ist die Welt so groß" :Raum, Platz und Geographie im Werk Goethes

  2014.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Alltid hemma :Topografi och utopi hos Bachmann och Jelinek

  Ingår i Aiolos, s. 139-151, 2014.

 • Artikel, recension

  Pirholt, Mattias

  Eva Fjellander, Myndighetsperson, själasörjare eller driftkucku. En studie av prästgestalter i svenska romaner 1809–2009. Artos. Skellefteå 2014

  Ingår i Samlaren, s. 239-243, 2014.

 • Artikel, recension

  Pirholt, Mattias

  Kunst und Erfahrung. Beiträge zu einer philosophischen Kontroverse :Ed. Stefan Deines, Jasper Liptow, Martin Seel

  Ingår i Nordic Journal of Aesthetics, s. 143-148, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rimm, Anna-Maria

  Herman Sulke

  Ingår i Svenskt biografiskt lexikon, s. 187-, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Rimm, Anna-Maria

  Litteraturvetenskapen och näringslivet - en nödvändig tredje uppgift?

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Rimm, Anna-Maria

  Ägandekoncentration, förlagsstrategier och litterär kvalitet :Synen på vertikal integration på den svenska respektive tyska bokmarknaden

  Ingår i Nordicom Information, s. 9-28, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Rimm, Anna-Maria

  Conditions and Survival :Views on the Concentration of Ownership and Vertical Integration in German and Swedish Publishing

  Ingår i Publishing research quarterly, s. 77-92, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  rosengren, mats

  “Sanning, seende, kunskap – produktionen av vetenskaplig kunskap sedd ur ett retoriskt, doxologiskt perspektiv”

  Ingår i Vetenskapsretorik: hur vetenskapen övertygar och övertalar, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  rosengren, mats

  “Magma”

  Ingår i Cornelius Castoriadis: Key Concepts, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  rosengren, mats

  “Retorik, retorikvetenskap och social mening”

  Ingår i Retorisk kritik – teori och metod i retorisk analys, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  rosengren, mats

  “Social mening – en retorisk fråga”

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 8-24, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  rosengren, mats

  Tezis Protagora: doksologicheskaja perspektiva / trans. from Swedish by Dmitry Vorobyov and Kristina Ankerhjerte

  Ingår i Voprosy filosofii, s. 171-178, 2014.

 • Konferensbidrag

  Saevborg, Daniel

  Scandinavian folk legends and Icelandic sagas

  Ingår i New Focus on Retrospective Methods, s. 76-88, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Savin, Kristiina

  Den romantiska rodnaden :Blyghetens estetik hos Thekla Knös

  Ingår i Utopin i vardagen, s. 151-180, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Savin, Kristiina

  Boksamlaren i lärdomens gränsland :En Uppsaladissertation om bibliomani från 1762

  Ingår i Lärda samtal, s. 83-93, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  “Proba, Jerome and the Modern Scholar”

  Ingår i Décadence, s. 199-222, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  "Parallella levnadsberättelser :Sapfo, drottning Kristina och Victoria Benedictsson"

  Ingår i Liv, lust och litteratur, s. 267-273, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Sjöberg, Lina

  Simson som kroppsligt subjekt i Domarboken 14-16

  Ingår i Collegium Biblicum Årsskrift, s. 13-22, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjösvärd, Thomas

  Perne in a gyre :The poetic representation of an ideal state in the Byzantine poems of W. B. Yeats

  Ingår i Wanted: Byzantium, 2014.

 • Bok

  Stenström, Thure

  Utsikter och insikter

  2014.

 • Konferensbidrag

  Stenström, Thure

  Sweden and European literature. Reception and feedback. 17th - 21st centuries

  Ingår i Sweden- Serbia and Europe. Periphery or not?, s. 40-48, 2014.

 • Bok

  Sundberg, Björn

  Skrivet i vinden ... :texter om litteratur och scenkonst

  2014.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  "Underbara bagateller om Sherlock Holmes" :[Dorothy L. Sayers, På tal om Sherlock Holmes]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2014.

 • Bok

  Svedjedal, Johan

  Ner med allt? :Essäer om protestlitteraturen och demokratin, cirka 1965-1975

  2014.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  "Karin Boyes dikter får nytt energiskt liv" :[Sofie Livebrant, Några Karin]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2014.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  "Lagerlöfs roman ett debattinlägg mot kriget" :[Artikel om Selma Lagerlöfs Bannlyst i serien "Nu var det 1914"]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2014.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Karlfeldt och Öland

  Ingår i Ölandsbladet, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svensson, Conny

  Sigfrid Siwertz och Uppsala

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2012, s. 31-39, 2014.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Gérard Gengembre, Balzac. Le forçat des lettres. Editions-Perrin. Paris 2013

  Ingår i Samlaren, s. 309-311, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Sonja

  Epik eller mosaik? Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

  Ingår i Dansk. Medlemsblad for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion, s. 10-13, 2014.

 • Artikel, recension

  Ulfgard, Maria

  Berättelsens möjligheter. Lärares reflektioner över fiktion. Red. Linn Areskoug & Helen Asklund. Studentlitteratur. Lund 2014

  Ingår i Samlaren, s. 350-351, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Viklund, Jon

  Kenneth Burke och dramatismen

  Ingår i Retorisk kritik, s. 179-194, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Viklund, Jon

  Retorisk kritik - en introduktion

  Ingår i Retorisk kritik, s. 13-31, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Viklund, Jon

  Den politiska visionens retorik :Exemplet Sverige - det nya matlandet

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 77-95, 2014.

 • Artikel, recension

  Williams, Anna

  Recension av Sara Stridsberg, Beckomberga. Ode till min familj

  Ingår i Östra Småland, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Williams, Anna

  Banbrytande verk inom feministisk litteraturforskning :Klassikern: The Madwoman in the Attic

  Ingår i Respons. Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 58-61, 2014.

 • Artikel, recension

  Williams, Anna

  Kristina Sandberg, Liv till varje pris

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Artikel, recension

  Williams, Anna

  Agneta Rahikainen, Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran

  Ingår i Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Dagsverke, dröm och demokrati :Exemplen Vilhelm Moberg och Inga Lena Larsson

  Ingår i Från Bruket till Yarden, s. 105-115, 2014.

 • Artikel, recension

  Williams, Anna

  Jimmy Vulovic, Reform eller revolt. Litterär propaganda i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press (Eureka/Ellerströms Akademiska, 40). Ellerströms. Lund 2013

  Ingår i Samlaren, s. 325-326, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Williams, Anna; Arping, Åsa

  It's complicated - förhållandet mellan litteraturvetenskap, genus, estetik och samhälle

  Ingår i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, s. 326-338, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Willén, Marcus

  Par Bricole och frimurarorden under 1700-talet

  Ingår i Bacchi Wingård, 2014.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av Ric Berman, Schism. The Battle that Forged Freemasonry (Brighton, Chicago & Toronto: Sussex Academic Press, 2013). 321 s

  Ingår i Sjuttonhundratal, s. 147-149, 2014.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av Solomon's Secret Arts: The Occult in the Age of Enlightenment (New Haven, Connecticut: Yale University Press 2013). 430 s

  Ingår i Sjuttonhundratal, s. 183-184, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Öhrberg, Ann

  ”Jag ska bussa Hundarnas Någon på mina fienders strupar”. :Etik och retorik

  Ingår i Retorisk kritik, 2014.

 • Bok

  Öhrberg, Ann

  Samtalets retorik :Belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal

  2014.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Karl

  Covering Crime :The Making and Marketing of Swedish Crime Fiction through Book Covers

  2013.

 • Artikel, recension

  Berglund, Karl

  Simone Murray, The Adaptation Industry. The Cultural Economy of Contemporary Literary Adaptation (Routledge Research in Cultural and Media Studies, 32). Routledge. Abingdon & New York 2012

  Ingår i Samlaren, s. 378-384, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bohlin, Anna

  Estetisk beröring :Inledning till Klara Johanson, Skenbart förspillda dagar

  Ingår i Skenbart förspillda dagar, s. 7-23, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bohlin, Anna

  Den manliga frimodigheten :Gud och andra män hos Fredrika Bremer

  Ingår i Kvinnorna gör mannen, s. 311-342, 2013.

 • Artikel, recension

  Bohlin, Anna

  Ett standardverk om Elin Wägner :Helena Forsås-Scott: Re-Writing the Script: Gender and Community in Elin Wägner.

  Ingår i Avain – Finsk tidskrift för litteraturforskning, s. 75-78, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Bohlin, Anna

  Att tänka med alla sinnen :Aforismen och K. J.

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 49-59, 2013.

 • Konferensbidrag

  Borg, Alexandra

  On Social Reading :Researching the Reading Experience

  2013.

 • Konferensbidrag

  Borg, Alexandra

  Private Sector Carrers

  2013.

 • Konferensbidrag

  Borg, Alexandra

  Vad är social läsning? :Om Goodreads, Wattpad, Small Deamons, Readmill och andra sociala läsplattformar

  2013.

 • Konferensbidrag

  Borg, Alexandra

  Instagram och vardagslivets estetisering

  2013.

 • Konferensbidrag

  Borg, Alexandra

  Den eviga framtidens bok

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Borg, Alexandra

  Läsning i den digitala tidsåldern

  Ingår i Läsning. RJ:s årsbok 2013/2014, s. 165-175, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  Exit Codex? :Diskussionen om bokens framtid då och nu

  Ingår i Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen, s. 17-31, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  Lättläst, kortläst, snabbläst :Litteratur i det lilla formatet i digitaliseringens tidevarv

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 83-96, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Buhre, Frida

  Finding Never-Land :Nomadic Space-Time, Rhetoric, and Ethnic Minorities

  Ingår i Perspectives on Space and Place, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Burman, Carina

  Att skildra liv: Biografens plikter och författarens fantasier

  Ingår i Annales Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Carina

  Hästen i litteraturen

  Ingår i Till häst. Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år, 2013.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Fördjupad bild av en rebell med rapp käft och färgat hår

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Carina

  Vem var Erik Gustaf Geijer?

  Ingår i Macbeth 1813. E.G. Geijer översatte Shakespeare, 2013.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Studentens svartaste dagar

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2013.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Den överdrivna respekten för geniet

  Ingår i svenska dagbladet, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Båth, Katarina

  The Meaning of a Piece of Silk.  (Bern, 2013). :On Irony and Animals in W. G. Sebald’s Die Ringe des Saturn

  Ingår i Languages of Exile, 2013.

 • Övrigt

  fischer, otto; rosengren, mats

  ”Ther hielper ej 1000000 Rhetoricors läsande” – Retorikens och vältalighetens status i den svenska diskussionen under frihetstiden och den gustavianska tiden

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fischer, Otto

  Thorild och talekonsten

  Ingår i Talekonst och passion, s. 29-51, 2013.

 • Bok

  Fischer, Otto

  Mynt i Ciceros sopor :Retorikens och vältalighetens status i 1700-talets svenska diskussion

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  Fischer, Otto; Götselius, Thomas

  Arkivens ordning :Introduktion till ett temanummer

  Ingår i Lychnos, s. 77-85, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fogelberg Rota, Stefano

  Education, Pilgrimage and Pleasure :The Rhetorical Strategies in the Writings of Three Eighteenth-century Swedish Travellers to Italy

  Ingår i From Site to Sight , s. 123-137, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Fogelberg Rota, Stefano; Schildt, Maria

  L’Amour constant et Le Ballet de Stockholm :livret et musique pour la représentation d’un ballet de cour durant le règne de la Reine Christine

  Ingår i Dix-septième siècle, 2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Gedin, David; Lindén, Claudia

  Att skapa en framtid. :Anne Charlotte Leffler, kulturradikal

  2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Gedin, David; Stam, Per; Cavallin, Anna; Balzamo, Elena et al.

  Strindbergiana :Tjugoåttonde samlingen

  2013.

 • Bok

  Hedberg, Andreas

  Det diktade bruket :Skönlitterära berättelser om vallonbruk i Uppland 1787–2012

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  Hedberg, Andreas

  Novellen som blev roman :Stig Håkansons tolkning av Vapensmeden

  Ingår i Veritas. Viktor Rydberg-sällskapets tidning, s. 63-68, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Hedberg, Andreas

  Besluten som formade vår bild av Viktor Rydberg :Planeringen av Skrifter-serien 1896–99

  Ingår i Veritas. Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift, s. 5-16, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Heggestad, Eva

  Kvinnlighet och erotik och drömmen om Italien

  Ingår i Att skapa en framtid., s. 95-104, 2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Heggestad, Eva; Williams, Anna; Öhrberg, Ann

  Fält i förvandling :Genusvetenskaplig litteraturforskning

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Schwedische Editionen des 19 Jahrhunderts

  Ingår i Geschichte der Edition in Skandinavien, s. 405-431, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Henrikson, Paula

  Swedish Philhellenism and the Question of Transnational Exchange

  Ingår i Forum Vormärz Forschung. Jahrbuch, s. 215-239, 2013.

 • Artikel, recension

  Henrikson, Paula

  Romans and Romantics, ed. Timothy Saunders, Charles Martindale, Ralph Pite & Mathilda Skoie

  Ingår i Romantik: Journal for the Study of Romanticisms, s. 133-135, 2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Henrikson, Paula; Janss, Christian

  Geschichte der Edition in Skandinavien

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula; Janss, Christian

  Skandinavische Editionsgeschichten :Bausteine aus verschiedenen Häusern?

  Ingår i Geschichte der Edition in Skandinavien, s. 1-10, 2013.

 • Övrigt

  Holmqvist, Moa

  Therese Andreas Bruce sprängde könsgränserna

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  Holmqvist, Moa

  Michel Foucault, "Histoire de la sexualité" (1976-1984) :omläsning

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 153-161, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsson, Maria

  Inledning till textkritisk utgåva av Gösta Berlings saga samt "Ord - och sakförklaringar" i samarbete med Anna Nordlund

  Ingår i Gösta Berlings saga, s. 482-, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsson, Maria

  ”Kanonforskning, konvergens och kärringromaner”

  Ingår i Fält i förvandling, s. 248-263, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsson, Maria

  Inledning

  Ingår i Gösta Berlings saga, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsson, Maria; Bergenmar, Jenny

  Bästa författarinna, Högtärade Dr. Lagerlöf, Kära sagotant! :Om allmänhetens läsning av Selma Lagerlöf

  Ingår i Läsning, s. 50-59, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Karlsson, Maria; Wrange, Måns

  Scandal Success! :The Political Economy of the Art Scandal

  Ingår i Scandalous, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Kåreland, Lena

  ”Att resa – ett tröttsamt och farligt nöje. George Sand som resenär och reseskildrare”

  Ingår i Resor i tid och rum., s. 176-190, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Kåreland, Lena

  Hudflängare av samhällets makthavare

  Ingår i Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), s. 15-, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lindqvist, Janne

  Introduktion till Dissoi Logoi

  Ingår i Dissoi Logoi, s. 7-76, 2013.

 • Övrigt

  Lönngren, Ann-Sofie

  Anti-Strindberg under Strindbergsåret 2012 :En historia om makt

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lönngren, Ann-Sofie

  Flickan och fjärilen :En transteoretisk läsning av en novell av Birgitta Trotzig

  Ingår i Fält i förvandling, s. 115-130, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Malm, Ulf

  The Rhetoric of Desire in Ovid's Amores 1.5 and Some Medieval Texts from The Carmina Burana to Tirant lo Blanc

  Ingår i Pangs of Love and Loving., s. 216-234, 2013.

 • Artikel, recension

  Malm, Ulf

  Carin Franzén, Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnlig strategi. Ersatz. Stockholm 2012

  Ingår i Samlaren, s. 326-331, 2013.

 • Artikel, recension

  Mattsson, Annie

  Recension av Jennie Nell, Vivat vår Monark! Carl Michael Bellmans panegyrik över Gustaf III 1771-1792

  Ingår i Sjuttonhundratal, 2013.

 • Artikel, recension

  Mehrens, Patrik

  Ulf Olsson, Språkmaskinen. Om Lars Noréns författarskap (Glänta Hardcore, 06). Glänta produktion. Göteborg 2013

  Ingår i Samlaren, s. 351-353, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Mehrens, Patrik; Viklund, Jon

  Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 54-71, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Meidal, Björn

  Strindberg in Sweden and the world

  Ingår i Etudes germaniques, s. 709-717, 2013.

 • Övrigt

  Määttä, Jerry

  Förord till nyutgåvan av Ray Bradburys Fahrenheit 451 

  2013.

 • Artikel, recension

  Möller, Håkan

  Lars Elleström, Visuell ikonicitet i lyrik. En intermedial och semiotisk undersökning med speciellt fokus på svenskspråkig lyrik från sent 1900-tal. Gidlunds förlag. Möklinta 2011

  Ingår i Samlaren, s. 353-356, 2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Nettervik, Ingrid; Williams, Anna

  Vilhelm Mobergs verk :Personer och citat

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nordenfors, Ola

  Eric in på livet :Samtal med Per-Olof Frisk

  Ingår i Hin gode och OD, s. 32-37, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nordenfors, Ola

  "Tonsättarna var så nära Eric" :Samtal med fyra kompositörer

  Ingår i Hin gode och OD, s. 48-57, 2013.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  Hitlers fiender :Berlin oktober 1938 -januari 1939. [Roman]

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Bortfrån litteraturvetenskapens vanföreställning om ’verk’ och ’text’!

  Ingår i Resor i tid och rum, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Livet enligt författaren :Att studera livsåskådningar i skönlitteraturen

  Ingår i Livet enligt människan, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Bort från litteraturvetenskapens vanföreställning om ’verk’ och ’text’!

  Ingår i Resor i tid och rum, 2013.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Pirholt, Mattias

  The uneasiness with unit New research on Goethe's relationship to poetry and art

  Ingår i Studia Neophilologica, s. 202-209, 2013.

 • Artikel, recension

  Pirholt, Mattias

  Das Unbehagen an Einheit :Neue Forschung zu Goethes Verhältnis zur Poetik und Kunst

  Ingår i Studia Neophilologica, s. 202-209, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Rimm, Anna-Maria

  Berättelsen behöver inte frukta framtiden :Något gammalt, något nytt - var 1800- och 1900-talens bokbransch blott en historisk parentes

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Rota, Stefano Fogelberg; Schildt, Maria

  The constant Love and Ballet of Stockholm :book and music for the representation of a court ballet during the reign of Queen Christina

  Ingår i XVIIe siècle, s. 723-751, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  “Desire in Hrotsvith’s Hagiographical Legends”

  Ingår i Pangs of Love and Longing, s. 204-215, 2013.

 • Licentiatavhandling, monografi
  Engelska parken, 6-0031, Uppsala 2013-01-24 kl 15:15

  Sjösvärd, Thomas

  Cypressens dubbla skugga: Willy Kyrklund och det grekiska

 • Bok

  Stagnell, Alexander; Rosengren, Mats

  Etik, retorik, politik – till tvetydighetens lov

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenström, Thure

  Dag Hammarskjöld och fransk litteratur : 

  Ingår i Le Nord à la lumière du Sud, s. 109-132, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  En kritiker med läsaren i centrum :Med anledning av Marcel Reich-Ranickis död

  Ingår i Svenska Dagbladet, 14 okt. 2013, under strecket, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Dag Hammarskjöld och fransk litteratur. Avec un résumé en francais

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundets i Uppsala, Årsbok 2011, s. 67-97, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenström, Thure

  Samtal i trädgården på Stora Hammars, Gotland 1990 - English version: On mysticism :Intervju med skulptören Björn Erling Evensen - Interview with the artist Bjorn Erling Evensen

  Ingår i Björn Erling Evensen Text Marita Jonsson Foto Helga Jonsson och Marita Jonsson With text in English, s. 99 resp. 253-105 resp. 257, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenström, Thure

  Dag Hammarskjöld och fransk litteratur

  Ingår i Le Nord à la lumière du Sud. Mélanges offerts à Jean-Francois Battail, s. 133-199, 2013.

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Eyvind Johnson och de svekfulla kvinnorna :Rec. av Mats Tormods doktorsavhandling i litteraturvetenskap vid Umeå universitetTill en berättelse om tröst. Eyvind Johnson omläst (Atlantis förlag, Stockholm 2012)

  Ingår i Svenska Dagbladet, "Under strecket" den 10 jan. 2013, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sundberg, Björn

  Strindberg - Sökaren; ingår i Tron är mitt lokalbatteri. Religion och religiositet i Agust Strindbergs liv och verk

  Ingår i Tron är mitt lokalbatteri, 2013.

 • Artikel, recension

  Sundberg, Björn

  S. Goldhill, Sophocles and the language of tragedy (OnassisSeries in Hellenic Culture), Oxford: Oxford University Press 2012. 296 pp. ISBN 978-0-19-979627-4.

  Ingår i Opuscula, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Förord: Den förgyllda fantasin

  Ingår i Astarte, s. 9-13, 2013.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Allting faller runt människorna i Raymond Carvers värld :[Recension av *Där jag ringer ifrån]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Skärfläcka och albatross :Om golf i svensk skönlitteratur

  Ingår i Samfundet De Nio 100 år, s. 28-45, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Editionsideologie in Verhandlung :Über schwedische Textedition im 20. Jahrhundert

  Ingår i Geschichte det Edition in Skandinavien, s. 433-460, 2013.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Med mutor på menyn :[Serien Brakfestan, om Hjalmar Bergman, *Markurells i Wadköping*]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2013.

 • Bok

  Svedjedal, Johan

  Bland litteraturens förenade nationer :Kring Svenska PEN-klubbens historia

  2013.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Ett Augustpris ger pengar, prestige och publicitet :Inför Augustgalan på måndag kväll

  Ingår i Dagens Nyheter, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Conny

  Somrar i Segerstad för Ahlins

  Ingår i Ölandsbladet, s. 17-17, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Conny

  Agnes von Krusenstjerna :badgäst på tiotalet

  Ingår i Ölandsbladet, s. 13-13, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svensson, Conny

  Renässans, fascism och turism. Om Bergman, Delblanc och Florens.

  Ingår i Svartsyn och humor., s. 27-39, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Söderlund, Petra

  Die skandinavischen Literaturgesellschaften :Finanzielle ind institutionelle Bedingungen für textkritische Ausgaben in Skandinavien

  Ingår i Geschichte der Edition in Skandinavien, s. 125-142, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Therkildsen, Louise

  Du fødes som dansker :Essentialistiske fortællinger i lærematerialet til den danske indfødsretsprøve

  Ingår i Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling, s. 149-165, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ulfgard, Maria

  ”Resor från skolbänken? – Om iscensättningen av litteraturläsning i grundskolans läroböcker i svenska”

  Ingår i Resor i tid och rum, s. 371-391, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Viklund, Jon

  August Strindbergs Gesammelte Werke

  Ingår i Geschichte der Edition in Skandinavien, s. 515-532, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Viklund, Jon

  August Strindbergs Gesammelte Werke

  Ingår i Geschichte der Edition in Skandinavien, s. 515-532, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Viklund, Jon

  Gunnar Ekelöf and the Rustle of Language :Genetic Readings of a Modernist Poetic Œuvre

  Ingår i Variants - The Journal of the European Society for Textual Scholarship, s. 187-210, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Viklund, Jon; Mehrens, Patrik

  Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 54-71, 2013.

 • Konferensbidrag

  Wennerström Wohrne, Maria

  Sökande efter mönster och valmöjligheter. Samspelet mellan tolkning och självreflektion i unga vuxnas läsning av skönlitteratur

  2013.

 • Konferensbidrag

  Wennerström Wohrne, Maria

  Affective and Intellectual Approaches to Literary Narrative. An Empirical Study of three Types of Readers

  2013.

 • Konferensbidrag

  Wennerström Wohrne, Maria

  Leaving the door open, ajar or closed to literary fiction. Teenagers' attitudes towards reading and  literary texts.

  2013.

 • Bok

  Williams, Anna

  Från verklighetens stränder :Agnes von Krusenstjernas liv och diktning

  2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Anne Charlotte Leffler och idéerna i tiden

  Ingår i Att skapa en framtid, s. 33-46, 2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Williams, Anna; Heggestad, Eva; Öhrberg, Ann

  Fält i förvandling :Genusvetenskaplig litteraturforskning

  2013.

 • Konferensbidrag

  Willén, Marcus

  Odödlighetens tempel :Frimurarretorik under 1700-talet

  2013.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av Klaus Bettag & Jan A. M. Snoek, Quellen der Eckleff’schen Andreas-Akten, Frederik 21 (Flensburg: Freimaurerischen Forschungsvereinung Frederik 2012). 424 s

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Willén, Marcus

  Rhétorique et discours

  Ingår i [Dictionnaire de la franc-maçonnerie], s. 255-258, 2013.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av Pierre-Yves Beaurepaire, Kenneth Loiselle, Jean-Marie Mercier & Thierry Zarcone (eds.), Diffusions et circulations des pratiques maçonniques XVIIIe-XXe siècle, Franc-Maçonneries 1 (Paris: Classiques Garnier, 2012). 355 s

  Ingår i Sjuttonhundratal, s. 207-, 2013.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av Audrey T. Carpentier, John Theophilus Desaguliers. A Natural Philosopher and Freemason in Newtonian England (London: Continuum, 2011). 339 s

  Ingår i Sjuttonhundratal, s. 210-, 2013.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av  Marsha Keith Schuchard, Emanuel Swedenborg, Secret Agent on Earth and in Heaven. Jacobites, Jews, and Freemasons in Early Modern Sweden, The Northern World 55 (Leiden & Boston: Brill 2012). xviii+804 s

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 305-307, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Öhrberg, Ann

  De dödas arkiv

  Ingår i Lychnos, 2013.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Öhrberg, Ann; Heggestad, Eva; Williams, Anna

  Fält i förvandling :Genusvetenskaplig litteraturförskning

  2013.

 • Artikel, recension

  Areskoug, Linn

  Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience. Red. Mariah Larsson & Ann Steiner. Nordic Academic Press. Lund 2011

  Ingår i Samlaren, s. 450-453, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Bengtson, Erik

  Den mytiska argumentationsbasen :Roland Barthes mytbegrepp i retorisk argumentationsteori

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 38-56, 2012.

 • Bok

  Berglund, Karl

  Deckarboomen under lupp :Statistiska perspektiv på svensk kriminallitteratur 1977–2010

  2012.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Karl

  När succén blir mer intressant än boken

  Ingår i Svenska Dagbladet, s. 10-11, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Karl

  Detectives in the Literary Market :Statistical Perspectives on the Boom in Swedish Crime Fiction

  Ingår i Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies, s. 38-57, 2012.

 • Konferensbidrag

  Borg, Alexandra

  Strindberg and pre-modernism: Alone

  2012.

 • Konferensbidrag

  Borg, Alexandra

  Not the Toad!

  2012.

 • Bok

  Borg, Alexandra

  Brottsplats Stockholm :Urban kriminallitteratur 1851–2011

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Borg, Alexandra

  Vad är en ordstad? :Erfarenheter från ett avhandlingsprojekt

  Ingår i Metroploer, s. 163-180, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Borg, Alexandra

  "Staden mitt hem förblifvit" :Sigfrid Siwertz och uppkomsten av ett urbant diktarjag

  Ingår i Lyrikvännen. Tidskrift för poesi, s. 55-63, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Borg, Alexandra

  Millenniumeffekten :Eller om varför den svenska deckaren blev världslitteratur

  Ingår i Svensk litteratur som världslitteratur, s. 135-158, 2012.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Till Jerusalem i sällskap med Fredrika Bremer

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2012.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Det gudomliga underlivets evangelium

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2012.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  En ruinromnatikers försök till förklaring

  Ingår i Upsala nya tidning, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Lars

  Academic exercises and social life at the Uppsala student nations 1663-2012

  Ingår i Collegiate learning in the middle ages and beyond, s. 111-124, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Lars

  Småländsk vältalighet :Inspektor Linné och Uppsalanationernas orationer

  Ingår i I lag med böcker, 2012.

 • Bok

  Burman, Lars

  Eloquent Students :Rhetorical Practices at the Uppsala Student Nations 1663-2010

  2012.

 • Övrigt

  Burman, Lars

  Trehundra teser från Uppsalas studentnationer 1859-1951

  2012.

 • Artikel i tidskrift

  Burman, Lars

  Vänskap på Parnassen :Akademisk tillfällesdiktning på 1720-talet

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 65-, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Båth, Katarina

  Skenet bedrar ― tradition och förnyelse i Chaucers Canterbury tales

  Ingår i Minne och Aning, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Båth, Katarina

  Allvarslek. :Om Schlegels ironi och Lucindes androgynitet

  Ingår i Aiolos, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fahlgren, Margaretha

  En skugga blott - mord i biblioteket

  Ingår i I lag med böcker, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fischer, Otto; Andersson, Tommy; Götselius, Thomas

  Förord

  Ingår i Friedrich Kittler. Nedskrivningssystem 1800 1900, s. 9-15, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Gedin, David

  August Strindberg om de kvinnliga åttitalisterna: "Vi ska ha bort respekten för qvinnan annars trampar hon ner oss."

  Ingår i Parnass, s. 26-26, 2012.

 • Konferensbidrag

  Gedin, David

  "Är kanske inte mitt lif mera värdt än en usel, obetydlig qvinnas!" :Strindberg och de kvinnliga åttitalisterna.

  Ingår i http://www.dramawebben.se/, 2012.

 • Konferensbidrag

  Gedin, David

  Med sådana fiender behöver man inga vänner :Strindbergs strategier

  2012.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Gedin, David; Stam, Per

  Strindbergiana :Tjugosjunde samlingen

  2012.

 • Bok

  Gunder, Anna

  Garanterade författare :Om biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972-2010

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hedberg, Andreas

  Modernitetens lära om Kristus

  Ingår i Bibelns lära om Kristus, s. 109-114, 2012.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2012-04-27 kl 13:15

  Hedberg, Andreas

  En strid för det som borde vara: Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891–1895

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Heggestad, Eva

  Nils Holgerssons underbara resa över världen

  Ingår i Svensk litteratur som världslitteratur, s. 101-115, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Textflöden :Den sociala vändningen i nyspråklig editionsteori

  Ingår i Hunden och lopporna, s. 137-156, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  ’Tolf sättare där stå och hvässa snillets pilar’ :Om Phosphoros 1811

  Ingår i Phosphoros 1811, s. IX-XXXI, 2012.

 • Bok

  Henrikson, Paula

  Phosphoros 1811 :Faksimilutgåva

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Holmqvist, Moa

  "Till Moa - vän och stridskamrat" :Moa Martinsons boksamling

  Ingår i I Moas sak, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Holmqvist, Moa

  Att synliggöra alternativ :Förlagspolitik och litteraturhistorieskrivning

  Ingår i Lambda Nordica, s. 79-87, 2012.

 • Licentiatavhandling, monografi
  Uppsala 2012-05-03 kl 15:15

  Johansson, Niclas

  In Memory of Narcissus: Aspects of the Late-Modern Subject in the Narcissus Theme 1890-1930

 • Artikel, recension

  Lindqvist Grinde, Janne

  Stina Hansson, Svensk bröllopsdiktning under 1600- och 1700-talen. Renässansrepertoarens framväxt, blomstring och tillbakagång (LIR skrifter, 1). Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Göteborg 2012

  Ingår i Samlaren, s. 391-394, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lindqvist Grinde, Janne

  Introduktion [till Aristoteles Retoriken]

  Ingår i Aristoteles Retoriken, s. 31-61, 2012.

 • Övrigt

  Lönngren, Ann-Sofie

  Kvinnor som djur

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lönngren, Ann-Sofie

  Queer ekokritik :Exemplet Strindberg

  Ingår i Queera läsningar, s. 202-225, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Lönngren, Ann-Sofie

  Triangular, homosocial, lesbian :A queer approach to desire in August Strindberg’s novel A Madman’s Manifesto

  Ingår i Contagion, s. 205-229, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Malm, Ulf

  "Par foi, ans mes ne vi tel con". Medieval Sexually Explicit Narrative: the Fabliau

  Ingår i Samlaren, s. 7-144, 2012.

 • Artikel, recension

  Mattsson, Annie

  Sven Delblanc och 1700-talet. Ett seminarium på Confidencen den 17 oktober 2009. Red. Hans-Göran Ekman. Gidlunds förlag. Möklinta 2011

  Ingår i Samlaren, s. 436-437, 2012.

 • Artikel, recension

  Mattsson, Annie

  Recension av Ernst Brunners Anckarström och kungamordet

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 532-533, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Filmen sviker realismen :"Prometheus" förfuskar sitt samhällskritiska arv

  Ingår i Dagens Nyheter, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  En romantisk häxmästare har gått ur tiden

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Från flygkamrater till rymdrevolutionärer :Om Sven Wernströms tidigaste science fiction

  Ingår i Barnboken, 2012.

 • Artikel, recension

  Möller, Håkan

  Anna Nilsson, Lyckans betydelse. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850. Agerings bokförlag. Höör 2012

  Ingår i Samlaren, s. 394-397, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsso, Louise

  Kriget som underhållning :Andra världskriget och nazismen i svenska deckare

  Ingår i Hitler für alle, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsson, Louise

  Kriget som underhållning :Andra världskriget och nazismen i svenska deckare

  Ingår i Hitler für alle, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsson, Louise

  A Past Left Out in the Cold :An Essay about the Reuse of a Naval Base in Eastern Europe

  Ingår i Industrial Heritage Around the Baltic Sea, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsson, Louise

  Kriget som underhållning :Andra världskriget och nazismen i svenska deckare

  Ingår i Hitler Für Alle, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nordenfors, Ola

  Frithiofs Saga - en framgångssaga

  Ingår i Svensk litteratur som världslitteratur, s. 83-100, 2012.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  Giv mig dine Øjne

  2012.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  Aakkosmurhaaja :Jännitysromaani

  2012.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  Skapa den sol som inte finns :Hundra år av finsk lyrik i tolkning av Torsten Pettersson

  2012.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  Skryj mě ve svém srdci

  2012.

 • Bok

  Pirholt, Mattias

  Metamimesis :Imitation in Goethe's Wilhelm Meisters Lehrjahre and Early German Romanticism

  2012.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Har samtiden blivit modern?

  Ingår i PQR, s. 71-75, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Lucindes uppenbarelse :Om Friedrich Schleiermachers Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde

  Ingår i Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik, s. 29-33, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Lättjans poetik och politik i Schlegels Lucinde

  Ingår i Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik, s. 35-44, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Naturens främmande form. Efterbildning och förfrämligande i den unge Goethes estetiska skrifter

  Ingår i Samlaren, s. 145-165, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  rosengren, mats

  ”K voprosu o doxa: jepistemologija «novoj ritoriki» ”, trans. from English by Dmitry Vorobyev,

  Ingår i Voprosy filosofii, s. 63-72, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Sjöberg, Lina

  The Empathic Pillar of Salt :Bible, Literature and Scholar in Conversation

  Ingår i Biblical Reception, s. 267-280, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Sjösvärd, Thomas

  Triptyk i rörelse :Katarina Frostensons Flodtid

  Ingår i Kritiker: nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, s. 192-196, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjösvärd, Thomas

  Inledning

  Ingår i Minne och aning, s. 7-18, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjösvärd, Thomas

  Kärleken efter döden :Om Erik Johan Stagnelius och Willy Kyrklund

  Ingår i Minne och aning, s. 151-157, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjösvärd, Thomas

  Förklaringar

  Ingår i Tornet, s. 85-98, 2012.

 • Bok

  Sjösvärd, Thomas; Ek, Josefine

  Minne och aning :litteraturens historicitet

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skuncke, Marie-Christine

  Carl Peter Thunberg och Anders Sparrman

  Ingår i Anders Sparrman, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenström, Thure

  Juristen i ord, ton och bild.

  Ingår i I lag med böcker., s. 323-332, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Camus sökte en sekulär andlighet :Rec. av Hubert Faes et Guy Basset (ed.), Camus La philosophie et le christianisme, serien "la Nuit surveillée", Cerf förlag, Paris 2012 (288 s.)

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2012.

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Öra för änglarnas toner :Tony Lundman, Anders Eliasson / Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie "Svenska tonsättare"./124

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2012.

 • Bok

  Sundberg, Björn

  Teaterkritiska fragment

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sundberg, Björn

  Att söka "SAMMANHANG" i "DEN STORA OREDAN". Om Strindbergs texter från och med Inferno

  Ingår i Att skriva en stad, 2012.

 • Artikel, recension

  Sundberg, Björn

  Ann-Sofi Ljung Svensson, Jordens dotter. Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen. Makadam. Göteborg/Stockholm, 2011

  Ingår i Samlaren, s. 333-338, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Det litteratursociologiska perspektivet. :Om en forskningstradition och dess grundantaganden [omarbetad och utvidgad version]

  Ingår i Litteratursociologi, s. 73-102, 2012.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Balanserad levnadsteckning med ymnigt bildmaterial” :[Björn Meidal & Bengt Wanselius, Strindbergs världar]

  Ingår i Respons, s. 60-62, 2012.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Svedjedal, Johan

  Litteratursociologi :Texter om litteratur och samhälle

  2012.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Två andra sidor av Bob Dylan” [Stig Hansén, Bobby Boy – mannen i mig; Arne Sundelin, Allt ska bli ditt] :[Stig Hansén, Bobby Boy – mannen i mig; Arne Sundelin, Allt ska bli ditt]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2012.

 • Rapport

  Svedjedal, Johan

  Biblioteken och bokmarknaden – från folkskola till e-böcker :Rapport från Svenska Förläggareföreningen (

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  "Svensk skönlitteratur i världsperspektiv"

  Ingår i Läsarnas marknad, marknadens läsare., s. 209-220, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  "Svensk skönlitteratur i världsperspektiv"

  Ingår i Läsarnas marknad, marknadens läsare., s. 233-246, 2012.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Boken som besjälad artefakt” :[Paul Desalmand, Mitt liv som bok: Laurence Cossé, Drömbokhandeln]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2012.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Nu seglar Röde orm igen” :[Frans G. Bengtsson, Röde Orm]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  ”Författarna, marknaden och staten”,

  Ingår i Garanterade författare. , s. i-xvi, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Svensk skönlitteratur i världen :Litteratursociologiska problem och perspektiv

  Ingår i Svensk litteratur som världslitteratur, s. 9-81, 2012.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Svedjedal, Johan

  Svensk litteratur som världslitteratur :En antologi

  2012.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Björn Hammarfelt, Following the Footnotes. A Bibliometric Analysis of Citation Patterns in Literary Studies (Skrifter utgivna av Institutionen för ABM vid Uppsala universitet, 5). Institutionen för ABM vid Uppsala universitet. Uppsala 2012

  Ingår i Samlaren, s. 446-450, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Conny

  Fyra författare om "Jazzåldern" :Scott Fitzgerald, Knud Sønderby, Erik Asklund, Toni Morrison

  Ingår i Jazzpulsen, s. 18-19, 2012.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Roman från öländskt 1700-tal :Om Birgitta Ahlbergs Gränsbo mot alvaret

  Ingår i Ölandsbladet, s. 12-, 2012.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  66 cm svensk litteratur :Recension av Per Rydén: Sveriges National-litteratur är inte bara historia

  Ingår i Ny Tid, s. 11-, 2012.

 • Övrigt

  Svensson, Conny

  Textkritisk kommentar till Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk, del 56 Nya svenska öden

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svensson, Conny

  ”Lärdast och mest beläst" : 

  Ingår i Minnesbilder av Sven Delblanc III, s. 20-23, 2012.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Ivar Lo Johansson på Öland

  Ingår i Ölandsbladet, s. 15-, 2012.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Claire Tomalin, Charles Dickens. A Life. Viking Penguin Books. London 2011. Robert Douglas-Fairhurst, Becoming Dickens. The Invention of a Novelist. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts & London 2011

  Ingår i Samlaren, s. 403-406, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svensson, Sonja

  Lärarrum - Litteraturhistoria. :Sonja Svensson minns Sven Delblanc

  Ingår i Minnesbilder av Sven Delblanc III, s. 16-19, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Söderlund, Petra

  Med livet som insats. Om bokprat på internet

  Ingår i Läsarnas marknad, marknadens läsare, s. 175-185, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Söderlund, Petra

  C.J.L. Almqvists Karmola – storverket som kom av sig

  Ingår i Finsk tidskrift , s. 51-61, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ulfgard, Maria

  ”Lagom annorlunda? Om konstruktionen av genus och etnicitet i Gunilla Bergströms Alfons och soldatpappan” 

  Ingår i Barnbokens värden och värderingar, s. 205-223, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ulfgard, Maria

  ”Den polyparadigmatiska modersmålsläraren: Inte ’antingen eller’ utan ’både och’. Om den komplexa legitimeringen av modersmålsämnet”

  Ingår i Den nordiske skolen – finns den? , s. 122-145, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ulfgard, Maria; Krogh, Ellen; Penne, Sylvi

  ”Oppsummering. Den nordiske skolen, finns den?”

  Ingår i Den nordiske skolen – finns den? , s. 244-258, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Viklund, Jon

  "Sweden – The New Culinary Nation"? :The Rhetoric of National Food Politics

  Ingår i International Rhetoric Studies, s. 18-28, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Viklund, Jon

  Ambivalent Beginnings :Strindberg, the Artist’s Book, and the Foundation of Swedish Material Modernism

  Ingår i Scandinavian Studies, s. 299-322, 2012.

 • Konferensbidrag

  Wennerström Wohrne, Maria

  How do young people create their identity by interacting with literary fiction? Attitudes to reading among pupils in three types of upper secondary schools

  2012.

 • Konferensbidrag

  Wennerström Wohrne, Maria

  'Tycker att det är kul, därför känns det utmanande och roligt.' Om attityder till fiktionsläsning i fem gymnasieklasser.

  2012.

 • Övrigt

  Williams, Anna

  Aldrig Mere Den Samme :Om modtagelsen i Sverige af Nordisk kvindelitteraturhistorie (övers. Marthe Seiden)

  2012.

 • Artikel i tidskrift

  Williams, Anna

  Vetenskapen i verkligheten

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 7-14, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Williams, Anna

  Den demokratiska avhandlingen

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 67-72, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Willén, Marcus

  In Memory of Virtue :The Swedish Masonic Eloge of the Eighteenth-Century

  Ingår i Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism, 2012.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av Andreas Önnerfors & Robert Collins (eds.), Freemasonry and Fraternalism in Eighteenth-Century Russia, Sheffield Lectures on the History of Freemasonry and Fraternalism 2 (Sheffield: Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism, 2009). 139 s

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 221-223, 2012.

 • Konferensbidrag

  Willén, Marcus

  The Esoterical Turn :Rhetoric and Rite in Swedish Freemasonry 1753-1760

  2012.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av  Marsha Keith Schuchard, Emanuel Swedenborg, Secret Agent on Earth and in Heaven. Jacobites, Jews, and Freemasons in Early Modern Sweden, The Northern World 55 (Leiden & Boston: Brill 2012). xviii+804 s

  Ingår i Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Willén, Marcus

  Bakom stängda dörrar

  Ingår i Kurage. Idétidskrift för det civila samhället, s. 28-30, 2012.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av Ric Berman, The Grand Architects. Political Change and the Scientific Enlightenment 1714–1740 (Brighton, Portland & Toronto: Sussex Academic Press, 2012). 344 s

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 188-190, 2012.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av Alexandra Heidle & Jan A. M. Snoek (eds.), Women’s Agency and Ritual in Mixed and Female Masonic Orders, Text and Studies in Western Esoterism 8 (Leiden & Boston: Brill, 2008). 436 s.  Jan A. M. Snoek, Initiating Women in Freemasonry. The Adoption Rite. Text and Studies in Western Esoterism 12 (Leiden & Boston: Brill, 2012). 550 s

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 205-208, 2012.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Recension av Marsha Keith Schuchard, Emanuel Swedenborg, Secret Agent on Earth and in Heaven. Jacobites, Jews, and Freemasons in Early Modern Sweden, The Northern World 55 (Leiden & Boston: Brill 2012). xviii+804 s

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 225-227, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Willén, Marcus

  Det slutna rummets offentlighet :Om epideiktisk frimurarretorik

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 6, 75-90, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Öhrberg, Ann

  Tillfälleslitterära transformationer

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 99-110, 2012.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, sal IX, Uppsala 2012-12-07 kl 14:15

  Österholm, Maria Margareta

  Ett flicklaboratorium i valda bitar: Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2011-05-13 kl 13:00

  Areskoug, Linn

  Den svenske mannens gränsland: Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berglund, Karl

  Ikonen, myten, legenden :Marie Curie som kändis

  Ingår i Marie Skłodowska / Madame Curie, s. 45-52, 2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Berglund, Karl

  Marie Skłodowska / Madame Curie

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berglund, Karl

  The Icon, the Myth, the Legend :Marie Curie the Celebrity

  Ingår i Marie Skłodowska / Madame Curie, s. 45-52, 2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Berglund, Karl

  Marie Skłodowska / Madame Curie

  2011.

 • Artikel i tidskrift

  Bohlin, Anna

  Snövit tur och retur

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 77-84, 2011.

 • Övrigt

  Borg, Alexandra

  Förord. Henning Bergers Stockholm

  2011.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, lärosal X, Uppsala 2011-02-25 kl 13:15

  Borg, Alexandra

  En vildmark av sten: Stockholm i litteraturen 1897–1916

 • Artikel i tidskrift

  Burman, Carina

  En pojkflicka med världen för sina fötter

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Carina

  Bilden av Brenner :Inledningsföredrag vid symposiet "Sappho i Sverige" i Lund den 26-28 augusti 2009

  Ingår i Vår lärda skalde-fru, s. 15-23, 2011.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Levande porträtt av kvinnor som levde i skuggan

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2011.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  "Aristokraten som förnyade herdedikten"

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2011.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  En surgubbe med lärd men åldrad blick

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2011.

 • Bok

  Burman, Carina

  Djävulspakten :Gösta Ekmans liv och konstnärskap

  2011.

 • Artikel, recension

  Burman, Carina

  Nyskapande resa mellan minne och fantasi

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2011.

 • Bok

  Burman, Carina

  Folk jag aldrig mött :Porträtt

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Carina

  Gustavianerna och kroppens upplysning

  Ingår i Lust och last, s. 104-120, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Burman, Lars

  En studentfest år 1777 :Om maktspel, vältalighet och förlustelser i Uppsala

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 184-196, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Lars

  Uppsala universitet och bildningsmiljöerna

  Ingår i Det goda universitetet, s. 319-329, 2011.

 • Artikel, recension

  Burman, Lars

  Review of Rikard Wingård, Att sluta från början. Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 87-89, 2011.

 • Konferensbidrag

  Båth, Katarina

  A Search for Self: on Romantic Irony and Postmodern Self-reflection

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cullhed, Anna

  Sister Arts :Rhetoric and Poetics in Eschenburg's Handbook

  Ingår i Metamorphoses of Rhetoric, s. 71-107, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Cullhed, Anna

  "Med blod man våra åkrar sköljer" :Folk och dygd i Bengt Lidners Ode til Finske Soldaten

  Ingår i Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 20-40, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cullhed, Anna

  Poetry and Philosophy :Enlightenment, Romanticism, and A. W. Schlegel's Jena Lectures

  Ingår i Constructions of German Romanticism, s. 17-44, 2011.

 • Konferensbidrag

  Cullhed, Anna

  Ett dukat bord :Poeten, stoffet och genren i svenskt 1600-1700-tal

  Ingår i Proceedings of the 28th Study Conference of IASS, Lund 3-7 August 2010, s. 1-10, 2011.

 • Bok

  Cullhed, Anna

  Hör mänsklighetens röst :Bengt Lidner och känslans språk

  2011.

 • Artikel i tidskrift

  Cullhed, Anna

  Litteraturvetenskapens identitet och internationalisering

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 126-130, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fischer, Otto

  An End to Rhetoric? :The Subject of Rhetoric in the Public Debate of the Late Eighteenth Century in Sweden

  Ingår i Metamorphoses of Rhetoric, s. 109-131, 2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Fischer, Otto; Öhrberg, Ann

  Metamorphoses of Rhetoric :Classical Rhetoric in the Eighteenth Century

  2011.

 • Konferensbidrag

  Gedin, David

  Enskiftet i kulturlandskapet :Det kulturella fältets förvandlingar i slutet av 1800-talet

  2011.

 • Konferensbidrag

  Gedin, David

  Constructs of Meaning: Red Room, Inferno, Alone

  Ingår i Deshima, s. 229-240, 2011.

 • Artikel, recension

  Gedin, David

  Dag Nordmark, Pajas, politiker och moralist. Om Gustaf Frödings tidningstexter 1885–1896 :Gidlunds förlag. Hedemora 2010

  Ingår i Samlaren, s. 305-308, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gedin, David; Balzamo, Elena

  Fröken Agnes

  Ingår i Strindbergiana 26 (2011),, s. 56-64, 2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Gedin, David; Stam, Per; Cavallin, Anna

  Strindbergiana :Tjugosjätte samlingen

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gunder, Anna

  In the Wake of a Nobel Prize :On Modern Icelandic Literature in Swedish 1940-1969

  Ingår i The Invasion of Books in Peripheral Literary Fields, s. 105-116, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gunder, Anna

  Japanskt på svenska ur Nobelprisperspektiv :Om Nobelpriset i litteratur och utgivningen av japansk skönlitteratur i svensk översättning 1950–2009

  Ingår i Litteratur i gränszonen, s. 64-80, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gunder, Anna

  Hypertext

  Ingår i Världens litteraturer, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Hedberg, Andreas

  "Min härlige döde gosse" :Brev från Susen Rydberg

  Ingår i Veritas. Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift, s. 51-56, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Heggestad, Eva

  Queer-Qrister - Vad fan gör du i min barnbok?

  Ingår i Lambda Nordica, s. 190-197-, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Heggestad, Eva

  Queer-Qrister :vad fan gör du i min barnbok?

  Ingår i Lambda Nordica, s. 190-197, 2011.

 • Bok

  Henrikson, Paula

  Samlade skrifter / Erik Johan Stagnelius ; under redaktion av Paula Henrikson och med inledning av Anders Olsson :2 : Otryckta skrifter: Epik

  2011.

 • Bok

  Henrikson, Paula

  Samlade skrifter / Erik Johan Stagnelius ; under redaktion av Paula Henrikson och med inledning av Anders Olsson :1 : Tryckta skrifter

  2011.

 • Bok

  Henrikson, Paula

  Samlade skrifter / Erik Johan Stagnelius ; under redaktion av Paula Henrikson och med inledning av Anders Olsson :5 : Otryckta skrifter: Lyrik II, prosa, brev

  2011.

 • Bok

  Henrikson, Paula

  Samlade skrifter / Erik Johan Stagnelius ; under redaktion av Paula Henrikson och med inledning av Anders Olsson :4 : Otryckta skrifter: Lyrik I

  2011.

 • Bok

  Henrikson, Paula

  Samlade skrifter / Erik Johan Stagnelius ; under redaktion av Paula Henrikson och med inledning av Anders Olsson :3 : Otryckta skrifter: Dramatik

  2011.

 • Artikel i tidskrift

  Henrikson, Paula

  Nationella klassiker blev till för tvåhundra år sedan

  Ingår i Tvärsnitt: humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, s. 34-37, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Att möta sig själv som en främling :Romantisk orientalism i Europa

  Ingår i Världens litteraturhistoria, s. 176-180, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Henrikson, Paula

  Stagneliuspussel :Till handskriftskultens historia

  Ingår i Biblis : tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk, samlande, s. 76-78, 2011.

 • Artikel, recension

  Henrikson, Paula

  Atterboms boksamling 1804, utgiven med inledning och kommentarer av Mats Rydén (Småskrifter, 9). Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur :Uppsala 2010

  Ingår i Samlaren, s. 294-295, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Johansson, Niclas

  Le Traité du Narcisse - kommentar

  Ingår i Hjärnstorm, s. 30-31, 2011.

 • Konferensbidrag

  Johansson, Niclas

  Narkissos hos Gide och Freud :Myten i poetik och psykologi

  Ingår i IASS 2010 Proceedings, 2011.

 • Bok

  Landgren, Bengt

  Mannen från Prag :Rainer Maria Rilke, hans liv och hans diktning

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Landgren, Bengt

  Att äta med de döda :Anteckningar till Die Sonette an Orpheus 1, IX

  Ingår i Vandring genom tiden, s. 161-172, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Landgren, Bengt

  Språkexperiment, språkskepsis, identifikationer: Rilkes diktsvit Aus dem Nachlaß des Grafen C. W.

  Ingår i Samlaren, s. 107-143, 2011.

 • Artikel, recension

  Lind, Peter

  Henrik Knif, Leva och låta leva i gamla Europa: Saint-Évremond - Metastasio - Fredenheim och Oxenstierna

  Ingår i Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 323-324, 2011.

 • Artikel, recension

  Lönngren, Ann-Sofie

  Rifbjergs homoerotiske fascination, Bo Elbrønd-Bek

  Ingår i Scandinavian Studies, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Lönngren, Ann-Sofie

  Från diagnostisering till intersektionalitet. :Tendenser inom Strindbergsforskningen 1963-2011

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 5-21, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Lönngren, Ann-Sofie

  Mellan metafor och litterär materialisering :Heteronormer och djurblivande i Monika Fagerholms novell "Patricia Kanin"

  Ingår i Lambda Nordica, s. 53-84, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Mattsson, Annie

  ”The place is swarming with libels” :Manuscript Publication of Oppositional Texts During the Reign of Gustav III (1771–1792)

  Ingår i LIR.Journal, s. 49-66, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Mattsson, Annie

  Den tyranniske teaterkungen :Smädelser mot Gustaf III

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 93-112, 2011.

 • Artikel, recension

  Mattsson, Annie

  Recension av Anna Gustafssons avhandling Pamfletter!: en diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet

  Ingår i Sjuttonhundratal, s. 256-258, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Mehrens, Patrik

  Vad är liberal arts education?

  Ingår i Det goda lärandet, s. 17-30, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Mehrens, Patrik

  Förord

  Ingår i Det goda lärandet, s. 13-15, 2011.

 • Artikel, recension

  Määttä, Jerry

  Nyupptäckt bok av Wyndham förutsåg kloning

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  "De la liberté de pensée aux franges de la folie" :À propos de l'arrivée de la science-fiction et de ses fandoms dans les pays nordiques

  Ingår i Galaxies Science-Fiction, s. 67-86, 2011.

 • Artikel, recension

  Määttä, Jerry

  Främlingskap och främmandegöring. Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen. Red. Staffan Thorson & Christer Ekholm :Daidalos. Göteborg 2009

  Ingår i Samlaren, s. 335-444, 2011.

 • Artikel, recension

  Nauwerck, Malin

  Kerstin Bergman & Sara Kärrholm, Kriminallitteratur. Utveckling, genrer, perspektiv :Studentlitteratur. Lund 2011

  Ingår i Samlaren, s. 326-327, 2011.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  Dame tus ojos

  2011.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  Alfabetist

  2011.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  Dej mi své oči

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  ’Jag är främmande i detta land’ :Modernismens finlandssvenska genombrott i ett europeiskt perspektiv

  Ingår i På fria villkor, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  Deckarboomen får bränsle av it-samhället

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2011.

 • Konferensbidrag

  Pettersson, Torsten

  Att skapa likt ur olikt :Hur finsk bunden poesi kan översättas till svenska

  Ingår i Transformationer, 2011.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  B. Il burattinaio

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  The Case for Synergetic Criticism :the Example of OTHELLO

  Ingår i Why Literary Studies?, s. 156-192, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  Deckare konfronterar moderniteten

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Kommunikativ ambivalens i Joel Petterssons Måndagsmorgon

  Ingår i Avain, s. 38-47, 2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Pirholt, Mattias

  Constructions of German Romanticism :Six Studies

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pirholt, Mattias

  Romanticism and Modernity :Master Narrative and the Ideological Construction of Literary History

  Ingår i Constructions of German Romanticism, s. 153-181, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pirholt, Mattias

  Introduction

  Ingår i Constructions of German Romanticism, s. 8-16, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Det estetiskas gränser :Inledning till estetikens problem hos Goethe

  Ingår i Lychnos, s. 227-239, 2011.

 • Artikel, recension

  Pirholt, Mattias

  Björn Levander, Faust och Mefisto. Vadets dramaturgiska funktion i Goethes Faust I och II :Norrforssen. Stockholm 2010

  Ingår i Samlaren, s. 295-299, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Pirholt, Mattias

  Nachahmung und Symbolik :Zu den geschichtsphilosophischen Grundlagen der Ästhetik Goethes

  Ingår i Studia Neophilologica, s. 220-227, 2011.

 • Artikel, recension

  Rimm, Anna-Maria

  Recension av Helena Strömqvists avhandling Med couleurt omslag

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Rimm, Anna-Maria

  Böckernas vägar :Den svenska bokhandelns import av utländska böcker 1750-1800

  Ingår i Sjuttonhundratal.Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Rimm, Anna-Maria

  Book Routes :Imports of Foreign Books to Sweden, 1750-1800

  Ingår i Publishing history, s. 5-24, 2011.

 • Bok

  rosengren, mats

  Doxologie - essais sur la connaissance

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skuncke, Marie-Christine

  Freedom of the press and social equality in Sweden, 1766-1772

  Ingår i Scandinavia in the age of revolution, s. 133-144, 2011.

 • Bok

  Stenström, Thure

  Ingemar Hedenius heliga rum :Sofokles - Kierkegaard - Mozart

  2011.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Bach fyllde faten med hjälp av kantaten :Rec. av Walter Salmen, Zu Tisch bei Johann Sebastian Bach. Einnahmen und "Consumtionen" einer Musikerfamilie (Georg Olms Verlag, Hildesheim 2009)

  Ingår i Svenska dagbladet, Under strecket, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenström, Thure

  En diktarjurist under strecket. :Om professor Stig Strömholm som författare av 338 understreckare (från år 1960 till år 2011) i Svenska Dagbladet.

  Ingår i Stig Strömholms tryckta skrifter 1942-2011., s. 71-78, 2011.

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Einhorns moral väger tyngre än stil och form :Rec. av Stefan Einhorns roman "Änglarnas svar"

  Ingår i Svenska Dagbladet 7/9 2011, 2011.

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Ön där medeltiden lever :Rec. av Anders Andrén, Det medeltida Gotland. En arkeologisk guidebok

  Ingår i Svenska Dagbladet 14/5 2011, 2011.

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Antigone som statsvetenskap :Rec. av Johan Tralau, Draksådd. Den grekiska tragedin som politiskt tänkande (Sthlm: Atlantis, 2010)

  Ingår i Medusa (2011, nr 4), s. 13-19, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  SvD:s kritiker väljer årets tre bästa böcker :Thure Stenström väljer: W G Sebald, Dikt. Prosa. Essä, David Grossman, På flykt från ett sorgebud och Johan Svedjedal, Spektrum. Den svenska drömmen.

  Ingår i Svenska Dagbladet 11 dec. 2011, 2011.

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Klassresenären Johan Skytte var före sin tid. :Rec. av Jenny Ingemarsdotter, Ramism, Rhetoric and Reform: An Intellectual Biography of Johan Skytte (1577-1645) Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in History of Ideas nr 42, Uppsala univ. diss. 2011

  Ingår i Svenska Dagbladet, under strecket 6/12 2011, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Lärorik pejling av ondskan :Rec. av Georg Klein, Jag återvänder aldrig. Essäer i Förintelsens skugga

  Ingår i Svenska Dagbladet 14/6 2011, 2011.

 • Övrigt

  Sundberg, Björn

  Hjalmar Söderberg, 1869-1941; text för Svenskt översättarlexikon

  2011.

 • Konferensbidrag

  Sundberg, Björn

  "... öfversättning af Hjalmar Söderberg"

  Ingår i IASS 2010. Översättning - adaption, interpretation, transformation, 2011.

 • Bok

  Sundberg, Björn

  "Om Du vill lära känna det osynliga ..." :Anteckningar till Strindbergs sena historiedramatik

  2011.

 • Artikel, recension

  Sundberg, Björn

  Ann-Helén Andersson, "Jag är baserad på verkliga personer". Ironi och röstgivande i Kristina Lugns författarskap :Bokförlaget h:ström. Umeå 2010

  Ingår i Samlaren, s. 269-273, 2011.

 • Bok

  Svedjedal, Johan

  Spektrum 1931-1935 – den svenska drömmen :Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur

  2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Svedjedal, Johan

  Samlade verk. 22, Det går an / C.J.L. Almqvist :Texten redigerad och kommenterad av Johan Svedjedal

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  ”Lars Furuland.” [Minnesord]

  Ingår i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 2011, s. 19-27, 2011.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Berättelsen om berättaren” [serien ”Storytelling”]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”En lång näsa åt alla på midsommarnatten” [Jan & Maria Berglin, Bronto Berglin. Samlade serier 1999–2008]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Den svenska kulturen firar tysk triumf” :[serien ”Tyskland i våra hjärtan”]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  ”Efterskrift”

  Ingår i Jonathan Culler, Litteraturteori., s. 131-140, 2011.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Från judehatets hemland” [Georg Klein, Jag återvänder aldrig. Essäer i Förintelsens skugga]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2011.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Sandemoses öländska sommar

  Ingår i Ölandsbladet, s. 14-14, 2011.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Flickbokens Florens och verklighetens bildningsroman

  Ingår i Svenska Dagbladet "under strecket", 2011.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Hillman, Homan och Bark :Tre romandeckare löser öländska mordgåtor

  Ingår i Ölandsbladet, 2011.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Selma Lagerlöf och Öland

  Ingår i Ölandsbladet, 2011.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  "Novellen om bron en öländsk prosaklassiker" :Per Holmers Öländska berättelser

  Ingår i Ölandsbladet, s. 21-21, 2011.

 • Bok

  Svensson, Conny

  En berättelse om två städer :Florens i dikt och verklighet

  2011.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  René de Ceccatty, Alberto Moravia :Flammarion. Paris 2010

  Ingår i Samlaren, s. 321-324, 2011.

 • Artikel, recension

  Svensson, Sonja

  Lärarinna på Arnö startade Kamratposten

  Ingår i Södermanlands Nyheter, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svensson, Sonja

  1800-talets "farbror Sven" :Zacharias Topelius för Sveriges barn

  Ingår i I litteraturens underland, s. 185-199, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svensson, Sonja

  Litteraturklubben och en del annat – Minnen 1964-75.

  Ingår i Spegel, s. 124-130, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Söderlund, Petra

  Tryckt eller elektronisk variantredovisning – varför och för vem?

  Ingår i Digitala och tryckta utgåvor, s. 93-109, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Viklund, Jon; Rossholm, Anna Sofia

  Verkets Förvandlingar :Ekelöf, Bergman och den genetiska kritiken

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 5-24, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Viklund, Jon; Rossholm, Anna Sofia

  Verkets förvandlingar :Ekelöf, Bergman och den genetiska kritiken

  Ingår i Tidskrift för litteraturvetenskap, s. 5-24, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Wendelius, Lars

  Drömmen om revolutionen :Skönlitterär revolutionstematik mellan den franska och den ryska revolutionen

  Ingår i Samlaren, s. 22-89, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Litteratur, demokrati och medialisering

  Ingår i Medialisering av kultur, politik, vardag och forskning, s. 54-58, 2011.

 • Artikel, recension

  Williams, Anna

  Rec. av Lisbeth Stenberg, I kärlekens namn. Om människosynen, den nya kvinnan och framtidens samhälle i fem litteraturdebatter 1881-1909

  Ingår i Tidskrift för genusvetenskap, s. 132-134, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Arbetarlitteraturen i seminarierummet :Läsning och samtal om klass och identitet

  Ingår i Från Nexø till Alakoski, s. 13-24, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Williams, Anna

  Läsning för folket? Agnes von Krusenstjerna och trettiotalets ordstrid :Agnes von Krusenstjerna och trettiotalets ordstrid

  Ingår i Saga och Sed : Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, s. 47-60, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Willén, Marcus

  Selma Lagerlöf i Torgny Lindgrens prosa

  Ingår i Spår och speglingar, s. 319-327, 2011.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Kjell Lekeby (red.), Gustaf Adolf Reuterholms hemliga arkiv från 1780-talet & Kjell Lekeby (red.), Esoterica i Svenska Frimurare Ordens arkiv 1776-1803

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 322-324, 2011.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Peter Ullgren, Hemligheternas brödraskap: om de svenska frimurarnas historia

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 345-346, 2011.

 • Artikel, recension

  Willén, Marcus

  Göran Anderberg, Frimuraren Gustaf III: bakgrund, visioner, konspirationer, traditioner

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 291-292, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Öhrberg, Ann

  ”A Threat to Civic Coexistence" :Forbidden Religious Literature in Eighteenth-Century Sweden

  Ingår i Religious Reading in the Lutheran North , 2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Öhrberg, Ann

  Sjuttonhundratal :Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies. Tema upplysningens scener

  2011.

 • Artikel, recension

  Öhrberg, Ann

  CAROLA NORDBÄCK, Lycksalighetens källa: kontextuella närläsningar av Anders Chydeniusbudordspredikningar 1781–82

  Ingår i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, s. 275-279, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Öhrberg, Ann

  Between the Civic and the Polite :Classical Rhetoric, Eloquence and Gender in late Eighteenth Century Sweden

  Ingår i Metamorphoses of Rhetoric, s. 173-204, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Öhrberg, Ann

  Retorikens transformationer under 1700-talet :I spänningsfältet mellan offentligt, privat och hemligt

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 31-53, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtsson, Staffan

  Challenging Linearity :Finding the Perspective of Herder’s Aelteste Urkunde des Menschengesclechts

  Ingår i Herausforderung Herder / Herders as Challenge, s. 281-330, 2010.

 • Bok

  Berglund, Karl

  Snille och smak och mord :Om genreproblematik och Nobelpristematik i Karin Alvtegens Skugga

  2010.

 • Artikel i tidskrift

  Bohlin, Anna

  Att synliggöra :Representation i "En negerstat i staten"

  Ingår i Tidskrift för genusvetenskap, s. 96-100, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Carina

  Den värmländska uppsalastudentskan

  Ingår i Värmlands nation 350 år - och lite mer därtill, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Burman, Carina

  Uppsala, universitetet och dramatiken

  Ingår i Otello, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Burman, Carina

  Verkligheten bakom en förlorad värld

  Ingår i Axess, 2010.

 • Övrigt

  Burman, Carina

  För Plutarchos var vältaligheten det centrala :Understreckare i Svenska Dagbladet 29/8 2010

  2010.

 • Artikel i tidskrift

  Burman, Lars

  Vart är nationerna på väg?

  Ingår i Uppsala Nya Tidning 12 september 2010, 2010.

 • Övrigt

  Burman, Lars

  Vart är nationerna på väg?

  2010.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Burman, Lars

  Otello. 12, 15, 18, 20 juni 2010. Uppsala universitet

  2010.

 • Artikel i tidskrift

  Båth, Katarina

  ”Offersår och minnesspår”

  Ingår i Glänta, 2010.

 • Artikel, recension

  Furuland, Gunnel

  Christina Sjöblad, Bläck, äntligen! kan jag skriva. En studie i kvinnors dagböcker från 1800-talet :Carlssons bokförlag. Stockholm 2009

  Ingår i Samlaren, s. 452-454, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gedin, David

  Albert och de andra :Strindbergs relation till sina förläggare

  Ingår i Om Strindberg, s. 314-329, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gedin, David

  Att iscensätta sig själv :Strindberg som självbiograf och självanalytiker

  Ingår i Om Strindberg, s. 86-99, 2010.

 • Artikel, recension

  Gedin, David

  Per Rydén, Den framgångsrike förloraren. En värderingsbiografi över Carl David af Wirsén :Carlssons Bokförlag. Stockholm 2010

  Ingår i Samlaren, s. 465-470, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Hedberg, Andreas

  En besynnerlig bibliotekarie :Prosafragment av Viktor Rydberg

  Ingår i Veritas. Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift, s. 33-40, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Heggestad, Eva

  "Män må icke under någon förevändning taga plats i damkupé" :Civilisationskritik och utopi i Elin Wägners Norrtullsligan

  Ingår i Genusvetenskapliga litteraturanalyser, s. 141-155, 2010.

 • Bok

  Henrikson, Paula

  Phosphoros 1810 :Faksimilutgåva

  2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Att gå hem en annan människa :Performans och antikisering i Almqvists dramatik

  Ingår i Dramatikern Almqvist, s. 138-164, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  ’En gigantisk journal’ :Om utgivningen av Phosphoros

  Ingår i Phosphoros 1810, s. VII-LII, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Henrikson, Paula

  Inventing Literary Heritage :National Consciousness and Editorial Scholarship in Sweden, 1810–1830

  Ingår i Free Access to the Past, s. 103-125, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Kåreland, Lena

  "Lennart Hellsing - barnpoesins Orfeus"

  Ingår i Lyrikvännen, s. 43-50, 2010.

 • Artikel, recension

  Kåreland, Lena

  Oumbärlig guide till pusslet Camus

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel, recension

  Kåreland, Lena

  Den franska kvinnosakens glödande elegant

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel, recension

  Kåreland, Lena

  Gustave Flaubert nyanserad och fördjupad

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel, recension

  Kåreland, Lena

  REvolten följde Kerstin Thorvall genom livet

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel, recension

  Kåreland, Lena

  Rotlös rebell obekväm i salongerna

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel, recension

  Kåreland, Lena

  Kvinnliga konstnärer i kärlekskonflikter

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel, recension

  Kåreland, Lena

  Bourdieu fann nya vägar in i litteraturen

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel, recension

  Kåreland, Lena

  Monica Nordström Jacobsson, Peter Pohls litteräraprojekt. En tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen Janne, min vän :(Umeå universitet. Institutionen för kultur och medievetenskaper. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, nr 105). Umeå 2008

  Ingår i Samlaren, s. 414-419, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lindqvist Grinde, Janne

  Att skapa sin värld :Den epideiktiska retorikens funktioner i svenskt 1600- och 1700-tal

  Ingår i Goda exempel, s. 7-15, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Lönngren, Ann-Sofie

  Strindberg och heteronormativiteten :om de erotiska trianglarnas subversiva potential

  Ingår i Strindbergiana, s. 51-68, 2010.

 • Artikel, recension

  Lönngren, Ann-Sofie

  Ett läckande lyriskt landskap :Omslag. Queer poesi

  Ingår i Hufvudstadsbladet, s. 14-15, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lönngren, Ann-Sofie

  Strindbergs erotiska trianglar :om att se det vi inte förväntas att se

  Ingår i Om Strindberg, 2010.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2010-05-22 kl 13:15

  Mattsson, Annie

  Komediant och riksförrädare: Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry

  Kognitiv marknadsföring :Tre definitioner av science fiction

  Ingår i Möjliga världar, s. 50-70, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry

  "Tankefrihet intill vansinnets rand" :När science fiction och dess fandom kom till Norden

  Ingår i Take Me To Your Leader! , s. 97-123, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Määttä, Jerry

  "Freedom of Thought to the Brink of Madness" :When Science Fiction and its Fandom Arrived in the Nordic Countries

  Ingår i Take Me To Your Leader!, s. 234-247, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Den apokalyptiska lockelsen :[Om katastrofberättelsen som genre]

  Ingår i Ord & Bild, s. 153-159, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Määttä, Jerry

  Pengar, prestige, publicitet :Litterära priser och utmärkelser i Sverige 1786–2009

  Ingår i Samlaren, s. 232-329, 2010.

 • Artikel, recension

  Möller, Håkan

  Inger Selander, När tron blir sång. Om psalm i text och ton :Artos och Norma bokförlag. Skellefteå 2008

  Ingår i Samlaren, s. 440-442, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsson, Louise

  Absolut Hunk :Vodkaflaskans väg i amerikansk tv-underhållning

  Ingår i Påsar, burkar och paket, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Nilsson, Louise

  Säljande teknik i Hollywood :Sf-filmen som konsumtionsprodukt och arena för religiös reflektion

  Ingår i Möjliga världar, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  I den täta natten :Arrigo Boitos libretto för Verdis Otello

  Ingår i Otello, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  Är detta förslag lagligt?

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  Kriminalromanens rika potential :Intervju med författaren Torsten Pettersson

  Ingår i Horisont, s. 9-11, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  Hör posthornet i fjärran? :[Kulturartikel om Gustav Mahlers symfonier]

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  Det stora pianoäventyret kan börja :[Kulturartikel om Ludwig van Beethovens pianosonater]

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  Hur skall finlandssvensk litteratur skrivas?

  Ingår i Ny Tid, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Pettersson, Torsten

  Vinterkrigets dikter

  Ingår i Horisont, s. 20-22, 2010.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  Göm mig i ditt hjärta :brottsroman

  2010.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  Donne-moi tes yeux :Traduit du suédois par Carine Bruy

  2010.

 • Bok

  Pettersson, Torsten

  A. L'alfabetista :Romanzo

  2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Pettersson, Torsten

  Längtan till ett osynligt land [Longing for an Invisible Land] :Tolkningar av fem finska dikter [Translations of Five Finnish Poems]

  Ingår i Mening och mönster. Bilder av teologi och livsåskådningsforskning, 2010.

 • Artikel, recension

  Pirholt, Mattias

  Författarens föränderliga subjekt

  Ingår i Svenska Dagbladet, s. 20-20, 2010.

 • Artikel, recension

  Pirholt, Mattias

  Uwe Wirth, Die Geburt des Autors aus dem Geist der Herausgeberfiktion. Editoriale Rahmung im Roman um 1800: Wieland, Goethe, Brentano, Jean Paul und E.T.A. Hoffmann :Wilhelm Fink. München 2008

  Ingår i Samlaren, s. 444-447, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Rimm, Anna-Maria

  Book Routes. Imports of Foreign Books to Sweden, 1750–1800

  Ingår i Publishing history, s. 5-24, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Schottenius Cullhed, Sigrid

  “Vergilius i lapptäcke. :Om Probas skapelsehistoria”

  Ingår i Subaltern, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Schottenius, Sigrid

  “Typology and the Cento of Proba”

  Ingår i Quaderni Urbinati di cultura classica, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjösvärd, Thomas

  Åskådandets ros :Rilke och Duinoelegierna

  Ingår i Det sakrala, s. 106-111, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjösvärd, Thomas

  Incesttematiken i Almqvists medelhavstrilogi

  Ingår i Dramatikern Almqvist, s. 102-119, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skuncke, Marie-Christine

  Carl Peter Thunberg :From Amsterdam and Deshima to Linneanum in Uppsala

  Ingår i Shuho, s. 14-27, 2010.

 • Doktorsavhandling, monografi
  7-0043, Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P, Uppsala 2010-10-01 kl 13:15

  Slyk, Magdalena

  "VEM är jag?": Det lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers författarskap

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Lovtal ur det förflutna :Rec. av Per Hallström, Carl Snoilsky

  Ingår i Svenska Dagbladet 9.12.2010, 2010.

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Antisemitiska spår hos Kierkegaard :Rec. av Peter Tudvad, Stadier på antisemitismens vej. Søren Kierkegaard og jøderne (592 s. Rosinante Forlag, Kbhvn 2010) 

  Ingår i Svenska Dagbladet. Under strecket 11/12 2010, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Vetgirigt gille diskuterar tidens forskning :Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 300 år.

  Ingår i Svenska Dagbladet, under strecket, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Bäst i text :Svenska Dagbladets kritiker väljer årets tre bästa böcker. Thure Stenström väljer Torgny Lindgren Minnnen, Carl Frängsmyr, Uppsala universitet 1852-1916 och Lars Gustafsson, Om begagnandet av elden

  Ingår i Svenska dagbladet, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Lovtal ur det förflutna. :Rec av Per Hallström, Minnesteckning av Carl Snoilsky

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Bäst i text :Svenska Dagbladets kritiker väljer årets tre bästa böcker

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Profet och fursteslickare :Seneca, människosläktets lärare

  Ingår i Svenska Dagbladet 29 sept. 2010, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Knytnävsrätt fel sätt att bemöta åsikter :Om uppträdet i samband med konstnären Lars Vilks föreläsning i Ihresalen vid Uppsala universitet den 11 maj 2010

  Ingår i Svenska Dagbladet den 15/5 2010, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Sorgesång över östjudendomen :Rec. av Joseph Roth, Judar på vandring (Juden auf Wanderschaft) i övers. och med förord av Bo Isenberg

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Minnesord över professor Lars Furuland vid Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2010

  Ingår i Samlaren, s. 5-6, 2010.

 • Artikel, recension

  Stenström, Thure

  Ordning bland Gotlands helgon och helgedomar :Rec. av Per Stobaeus (red.) Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser (Arkiv på Gotland, nr 7. Gotlands landsarkivs och Gotlands kommuns skriftserie)

  Ingår i Svenska Dagbladet 26/8 2010, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Sture Linnér pekade ut vägen för oss andra :Om den avlidne professor Sture Linnérs insatser inom FN-diplomatin, internationell företagsamhet, Röda Korset och annan u-hjälp samt antikvetandet.

  Ingår i Svenska Dagbladet, under strecket, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Stolta städer hyllas på svenska :Rec. av Olof Hermelin, Hecatompolis suionum. Svenskarnas hundra städer. I svensk övers. av Tore Wretö, latinsk textetablering av Bengt E. Thomasson och med kommentar av Hans Helander (Atlantis)

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Hur kunde kunskap bli information? :Om det svenska språkets fortgående förfall

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Stenström, Thure

  Man blir aldrig färdig med Stendhal :Stendhal, Kierkegaard och pseudonymerna

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Sundberg, Björn

  Hjalmar Söderberg som översättare

  Ingår i Svenska dagbladet, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Karin Boye, samfundet De Nio och författarnas försörjning

  Ingår i De Nio. Litterär kalender, s. 97-113, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Kring Karin Boyes "För lite"

  Ingår i Karin Boyes liv och diktning XII, s. 21-29, 2010.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Läsplattor i långtidstest” [osignerad faktaruta]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2010.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Nekrolog över Bo Bennich-Björkman :Av Dag Hedman, Marie-Christine Skuncke, Johan Svedjedal

  Ingår i Dagens Nyheter, 2010.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Bokkrönika lördag [om Norstedts, Bonniers och vertikal integration i bokbranschen]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svedjedal, Johan

  Redaktören och världsnomaden [om tidskriften Spektrums temanummer om Harry Martinson 1932]

  Ingår i En vänbok till Johan Lundberg, s. 129-133, 2010.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Bokkrönika lördag [om läsplattor och bokens historia]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2010.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Utmanare utan tryck” [långtidstest av läsplattorna Letto och Cybook Opus]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2010.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Svedjedal, Johan

  Litterär kalender / De Nio

  2010.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  E-paradoxen: bokberget bara växer” [Robert Darnton, The Case for Books: Past, Present and Future]

  Ingår i Upsala Nya Tidning, 2010.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Pacifisten von Heidenstam” [utdrag av Övralidstal om Karolinerna]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2010.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  ”Det lilla huset i litteraturen” [inledning till sommarserien ”Sommartorpet”]

  Ingår i Dagens Nyheter, 2010.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Jens Liljestrand, Mobergland. Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie :Ordfrontförlag. Stockholm 2009

  Ingår i Samlaren, s. 383-389, 2010.

 • Artikel, recension

  Svedjedal, Johan

  Pia Forssell, Författaren, förläggarna och forskarna. J. L. Runeberg och utgivningshistorien i Finland och Sverige (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 726) :Helsingfors 2009

  Ingår i Samlaren, s. 454-456, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Svedjedal, Johan

  Avsikter om avsikter

  Ingår i Språk & Stil, s. 221-222, 2010.

 • Övrigt

  Svensson, Conny

  Textkritisk kommentar till Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk, del 54 Historiska miniatyrer

  2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Svensson, Conny

  Den antika historien manipulerad :Felix Dahn och hans roman En strid om Rom

  Ingår i Årsbok 2009, s. 25-36, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Conny

  En roman om brittisk tradjazz. :Fay Weldon’s Leader of the Band.

  Ingår i Jazzpulsen, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Svensson, Conny

  När Margit Friberg debuterade

  Ingår i Ölandsbladet, s. 15-15, 2010.

 • Artikel, recension

  Svensson, Conny

  Jerome Loving, Mark Twain. The Adventures of Samuel L. Clemens :University of California Press. Berkeley, Los Angeles & London 2010

  Ingår i Samlaren, s. 462-465, 2010.

 • Bok

  Söderlund, Petra

  Selma Lagerlöf & Co. :Litteratursociologiska och textkritiska analyser

  2010.

 • Bok

  Söderlund, Petra

  Karmola :Texten redigerad och kommenterad av Petra Söderlund

  2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ulfgard, Maria

  The Issue of the Literary Canon in the Swedish School System.

  Ingår i The Literary Canon Apporaches to Teaching Literature in Different Contexts, s. 37-42, 2010.

 • Övrigt

  Viklund, Jon

  C.J.L. Almqvist, Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar (1831–1838)

  2010.

 • Proceedings (redaktörskap)

  Viklund, Jon

  Dramatikern Almqvist

  2010.

 • Artikel, recension

  Viklund, Jon

  Lois Peters Agnew, Outward Visible Propriety: Stoic Philosophy and Eighteenth-Century British Rhetorics (Columbia, South Carolina: 2008)

  Ingår i Rhetorical Review, 2010.

 • Artikel, recension

  Viklund, Jon

  Eva Hættner Aurelius, Vägen till Kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg :(Birger Sjöbergssällskapets årsbok 2009 & 2010). Makadam förlag. Göteborg & Stockholm 2010

  Ingår i Samlaren, s. 478-483, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Wallheim, Henrik

  Intrigteknik och läsarintresse i 1700-talets svenska fiktionsprosa :Exemplet Erik Erland Ullmans Den Swenska Fröken

  Ingår i Samlaren, s. 86-107, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Den kluvna litteraturhistorien

  Ingår i Genusvetenskapliga litteraturanalyser, s. 29-45, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Stjärnor på nytt

  Ingår i Är de här för att stanna nu?, s. 39-55, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Williams, Anna

  Stunder i Småland på jorden

  Ingår i Axplock från dagar med Moberg, s. 20-28, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Öhrberg, Ann

  ”Fasa för all flärd, konstlan och förställning” :Den ideala retorn inom 1700-talets nya offentlighet

  Ingår i Samlaren, s. 38-85, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Österholm, Maria Margareta

  Skeva flickor i svenskspråkig litteratur runt millenieskiftet

  Ingår i En bok om flickor och flickforskning, s. 131-155, 2010.