Litteraturvetenskapliga institutionen

Teater och rollspelande kvinnor i 1800-talets svenska litteratur

Några nedslag

Projektbeskrivning

År 1997 publicerade jag en undersökning av de kvinnliga scenartisterna vid Kungliga Teatern under perioden 1813–1863 rörande rekryteringsbild och utbildning, publika karriärer och privata livsomständigheter. Syftet med föreliggande projekt in progress är att utforska tematiseringen av teater och kvinnors rollspel på den offentliga och på den privata scenen såsom detta kan gestaltas i 1800-talets fiktion samt i två reseskildringar och två självbiografier (i de båda sistnämnda fallen en av en manlig, en av en kvinnlig författare). Fiktiva representationer av teater och rollspel, eller motsvarande representationer i reseskildringar eller i självbiografier, kan givetvis inte tolkas som en sanningsinstans per se. Inte desto mindre erbjuder dessa en sorts kompletterande “mjukdata” för vår förståelse av det förflutnas syn på teater och på rollspelande kvinnor samt, insatta i ett bredare perspektiv, av vad det innebar att vara kvinna. Samma data kan också fungera som en parameter för de aktualiserade författarnas eventuellt protofeministiska eller radikala anspråk. Likaså exponerar de 1800-talets dubbla syn på teatermediet med dess ständiga transformationer – en fruktan för mediets inneboende och hotfulla bedrägeri och på samma gång detta mediums påfallande och magiska lockelse på inte minst kvinnor – ett faktum som kommer att problematiseras. Avsikten är att förverkliga projektets ambition via fristående artiklar, som förenas av tidsperiod, intention och tema: att skriva samman teaterhistoria och rollspel genom några nedslag i 1800-talets svenska litteratur. Arbetet är tänkt som en uppföljare av min bok från 1997 och, liksom i denna, är artiklarnas underliggande teoretiska fundament ett genusperspektiv.

Publiceringsform: artiklar (förhoppningsvis samlade i en och samma volym)

Om projektet

Projektperiod

Finansiering

Forskare


Ingeborg Nordin Hennel