Knowledge, Power and Materiality

Archives in Sweden 1727-1811

Mellan 2014–2017 bedrivs projektet ”Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811” med finansiering av Vetenskapsrådet. Inom projektet undersöks ur ett europeiskt komparativt perspektiv olika svenska och internationella arkiv, vilka kan förknippas med modernitet, och som uppstår under 1700-talet.

Utförligare projektpresentation på engelska