Department of Literature

Konferens – Vem är arbetarförfattaren?

Nordisk arbetarlitteratur VI, 2018

Visit the conference homepage for full information (in Swedish)